Vil ha nye krav til tanklagring

34.000 tanker med oljeprodukter, miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall er spredt rundt i Norge. Nå vil Klif innføre nye sikkerhetskrav.

Fra landbaserte anlegg skjer det rundt 110 større og mindre olje- og kjemikalieutslipp som skader miljøet. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) vil nå innføre sikkerhetskrav, slik at både sikring av tankene og beredskapen ved utslipp forbedres.

– Selv om ikke alle utslipp kan forhindres, stilles det i forskriftsforslaget krav som skal forhindre at utslipp skjer, og krav som er rettet mot å begrense skadevirkningene hvis utslippet likevel skulle inntreffe, sier direktør for Klif, Ellen Hambro. Hovedmålet med forskriften er å redusere faren for akuttforurensning fra tankanlegg.

Individuelle krav

Tankanlegg på industribedrifter som er regulert med tillatelse etter forurensningsloven, har allerede krav til regulering av tankene. I tillegg har Klif stilt individuelle krav om sikring og beredskap til enkelte andre tankanlegg. Men for det store flertall finnes det i dag ikke spesifiserte krav til hva de skal gjøre for å forebygge utslipp utover det generelle ansvaret for å unngå forurensing.

– Å utarbeide individuelle krav for alle anlegg ville være svært ressurskrevende. Med én forskrift sikrer vi likebehandling og forutsigbare felles krav for alle anlegg av denne typen, sier Hambro.

Mangelfullt regelverk

Hambro mener dagens miljøregelverk er for mangelfullt.

– Den nye forskriften vil tydeliggjøre hva som forventes, slik at nødvendige sikringstiltak blir iverksatt.

Direktoratet ber i oversendelsen til Miljøverndepartementet om å få sende forskriftsutkastet ut på høring. (©NTB)