Vil ha lojalitet fremfor jobbhoppere

Arbeidstagere som har jobbet på samme arbeidsplass over lang tid er mer attraktive enn de som bytter jobb til stadighet.

Det viser en landsrepresentativ undersøkelse blant over 1026 norske bedrifter og 525 yrkesaktive nordmenn, gjennomført av InFact på oppdrag fra bemanningsselskapet Proffice. I et arbeidsmarked som hungrer etter arbeidskraft, er det nesten ikke til å unngå at de beste i en bedrift blir jaktet på av konkurrenter med løfter om bedre lønn og betingelser. Men det er ikke nødvendigvis lurt å la seg friste for ofte; vår undersøkelse viser at over seks av ti norske bedrifter foretrekker å ansette en som har vært lojal og ansatt på ett og samme sted i lang tid, fremfor en som har hatt mange ulike stillinger i den samme perioden. Bare 16 prosent foretrekker å ansette en såkalt jobbhopper, selv om kompetansen hos begge kandidatene er tilsynelatende lik. Lojale, stabile ansatte verdsettes med andre ord høyere, sier Per Bergerud, administrerende direktør i Proffice. I følge undersøkelsen svarer 18 prosent at de ble headhuntet til sin nåværende jobb, mens 34 prosent fikk jobben gjennom stillingsannonse. 32 prosent brukte nettverket sitt. Vi ser at personlige nettverk er en like viktig kilde til jobb som de mer tradisjonelle stillingsannonsene. Og for menn er nettverket kanskje enda viktigere enn annonser: Mens flertallet av mennene i undersøkelsen fikk sin siste jobb via nettverk fikk flertallet av kvinnene jobben via stillingsannonse. Vi ser også geografiske forskjeller: I Oslo og på Østlandet fikk fire av ti sin siste jobb gjennom nettverk, mens halvparten av de spurte i Nord-Norge tok stillingsannonsene til hjelp. Aldersmessig viser det seg også at jo yngre man er, jo flere jobber oppnås gjennom et personlig nettverk, sier Per Bergerud. Undersøkelsen viser videre at bare 11 prosent av de yrkesaktive tror at de blir i sin nåværende jobb i kun 12 år, inkludert tiden de allerede har jobbet der, mens 44 prosent ser for seg at de blir i jobben i minst 11 år. Halvparten av disse tror til og med at de blir værende i over 20 år, inkludert tiden de allerede har jobbet der. Selv i Oslo ser de spurte for seg at de blir lenge på én og samme arbeidsplass Til tross for disse resultatene er det nok en oppadgående trend at folk bytter jobb oftere enn før. Særlig ser vi dette på svarene fra de yngste respondentene. I aldersgruppen 1824 år, tror bare syv prosent at de blir i jobben sin i mer enn 20 år. Ingen tror de blir der i 1120 år, sier Bergerud. Han tror også det er naturlige forklaringer på hvorfor folk tror de blir lengre i jobben enn det som kanskje viser seg å være tilfelle i praksis. De færreste kan nok forutsi om og når de vil få et lukrativt jobbtilbud utenifra eller når stillingsannonsen for drømmejobben legges ut. Slike hendelser skjer jo gjerne uavhengig av hvor godt man trives på sin nåværende arbeidsplass.