Vil ha lang tunnel i Årdal

Et enstemmig fylkesutvalg i Rogaland gikk onsdag inn for å anbefale 10 kilometer lang tunnel i Årdal mellom Hjelmeland og Strand.

Det skriver Stavanger Aftenblad i en artikkel på sine nettsider (krever innlogging).

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan i Hjelmeland, og går inn for å sikre riksvei 13 ved Øykjaneset i Årdal med en kort tunnel. Hjelmeland kommune ønsker dog at det bygges en lang tunnel, da det både vil gi rassikring og 10 minutter kortere reisetid. Dette alternativet medfører en prisøkning fra 640 millioner kroner til 1,4 milliarder kroner, heter det i artikkelen på aftenbladet.no.

Kostnaden ved lang tunnel er, ifølge Aftenbladet, så høy at den ikke lar seg finansiere over den nasjonale rassikringspotten. Statens vegvesen viser til at den har et overordnet ansvar for trafikksikkerhet. Dersom kommunene vedtar lang tunnel, er det en reell fare for at det tar lang tid før prosjektet kan bli finansiert. Vegvesenet vil derfor fremme innsigelse dersom kommunene Hjelmeland og Strand vedtar lang tunnel.

Det lange tunnelalternativet blir over 10 kilometer, heter det i artikkelen.