Vil ha klimaråd av vanlige folk

Teknologirådet vil ha klimaråd fra 100 vanlige personer i Norge i forkant av klimatoppmøtet i København senere i år.

26. september blir det i 45 land gjennomført møter der folk flest kan gi råd. Konklusjonene blir senere presentert på FNs klimatoppmøte i København.

- Man vil sikre at befolkningen blir hørt, ikke bare toppolitikerne, sier prosjektleder Jon Fixdal i Teknologirådet til Vårt Land.Rådet søker 100 innbyggere til å være med på det norske møtet som arrangeres i Oslo denne dagen.

Det er første gang et slikt prosjekt gjennomføres, og både i-land og u-land deltar. Fixdal oppfordrer folk flest til å søke om å få delta på møtet. Eneste krav er at du er myndig og at du ikke er leder i en organisasjon eller bedrift som jobber med klimaspørsmål.

- Så hvis Frederic Hauge fra Bellona eller en annen ekspert søker, får de ikke være med, sier Fixdal.
Spørsmål som skal diskuteres dreier seg blant annet om nord-sør-problematikken, hvordan man skal få lagt til rette for teknologioverføring og hvor stor byrde deltakernes egne land bør ta i klimadugnaden.

Deltakerne skal også få sjansen til å si hva de synes er det viktigste spørsmålet den norske delegasjonen skal ta med seg til møtet i København.