Fem år gamle Xena har gjenkjenner eksplosiver bedre enn noen elektroniske sprengstoffsensorer klarer. Den belgiske fårehunden imponerte alle som var med på sprengningskurset i Sandefjord tirsdag. Her føres den i søket av Ane Berge i Forsvarets hundeskole.

Vil ha hunder i sprengstoffsøk

Leder av skytebaskomiteen i NFF, Knut Tanbergmoen, ble imponert av hvordan hunden Xena søkte etter eksplosiver på sprengningskurset i Sandefjord tirsdag.

Sammen med Tekna har NFF mandag og tirsdag denne uken arrangert det tekniske sprengningskurset for 27. gang. Kurset er rettet mot personer som er involvert i sprengningsarbeid, fra planlegging til utførende bergsprengere både i gruver, pukkverk og i anleggsbransjen. Det årlige treffet er en viktig møteplass for bransjen for å utvikle det faglige nettverket.

– Ytterst viktig
Med i Sandefjord var også den belgiske fårehunden Xena som til daglig snuser opp eksplosiver for Forsvaret. Nå ønsker Knut Tanbergmoen at gode hundeneser skal brukes i jakten på forsagere der det tidligere har vært brukt sprengstoff, og hvor man på nytt skal utføre anleggsarbeid.

– Det å finne gjenstående eksplosiver før man går i gang med anleggsarbeid, er ytterst viktig. Det er ulykker forårsaket av forsagere som tar flest liv i anleggsbransjen, sier Tanbergmoen til Byggeindustrien.

Konseptsamarbeid
AF Decom AS jobber sammen med Forsvarets hundeskole om en konseptutvikling der det brukes hund i sprengstoffsøk.

– Bruk av hund i slikt arbeid er utvilsomt en stor sikkerhetsfaktor. Dette kan helt klart bedre sikkerheten i anleggsbransjen, sier Tanbergmoen.

Overlegent best
Det samme mener prosjektleder Jarle Bøckman i AF Decom AS.

– Vi mener at søk etter sprengstoff med hund er en ressurs der man har mistanke eller vet om at det ligger forsagere. Med trente hunder for slikt arbeid, vil man få påvist hvor forsagerne ligger. Det finnes ingen elektroniske sensorer som kan måle seg med hundenesen, verken i fleksibilitet eller i kapasitet, sier Bøckman til Byggeindustrien.

Bred erfaring
Konseptet med å søke med hund etter sivile eksplosiver startet i 2012, etter initiativ fra AF Decom.

–Det startet i forbindelse med saneringen av Statnett Støleheia utenfor Kristiansand. I samarbeid med Forsvaret har vi deretter søkt etter sprengstoff med hund blant annet i Brattlitunnelen, på Haslevangen i Oslo, på Hitra, på biogassanlegget på Fana utenfor Bergen og nylig på Munkerud skole i Oslo, sier Bøckman.

– Ekstrem seleksjon
Vegar Falsten ved Forsvarets hundeskole forteller til Byggeindustrien at gjennomsnittsalderen på søkshundene deres er åtte, ni år.

– Selve opptreningsperioden tar et år, og vi gjennomfører en ekstrem seleksjon av hundene. Det har vist seg at rasene schæfer og belgisk fårehund egner seg best til sporing av eksplosiver. De tåler svært varmt klima, og har en enorm jaktlyst under søket. Hittil har vi ikke mistet noen hunder i dette arbeidet, noe som har med strenge sikringstiltak og hvordan vi utfører søkearbeidet å gjøre, sier Falsten til Byggeindustrien.

Sprengstoffekspert Knut Tanbergmoen i NFF (i midten) ønsker at hunder skal brukes for å snuse opp gamle forsagere i steinmasser og fjell der man skal i gang med nytt anleggsarbeid. Her er han sammen med prosjektleder Jarle Bøckman i AF Decom AS (til venstre), og Vegar Falsten fra Forsvarets hundeskole.