Vil ha grønne yrkesbygg

Åtte av ti bedrifter mener det er viktig at bygget de leier er energieffektivt. Omdømme og lavere driftskostnader oppgis som hovedårsaker.

I en ny undersøkelse TNS Gallup har gjort for Enova blant ledere i privat og offentlig sektor, sier 78 prosent at energieffektivitet i bygg de leier er viktig.

Nesten halvparten oppgir lavere driftskostnader som hovedårsaken. 41 prosent viser til omdømme, samfunnsansvar og miljøbevissthet.

- Energismarte bygg bruker vesentlig mindre energi, og er derfor billigere å drifte. Det kommer selvsagt leietakerne til gode. I tillegg er slike næringsbygg attraktive fordi de fremstår moderne og gir god komfort for de som jobber der, sier Christian Hemmingsen, markedssjef yrkesbygg i Enova.

40 prosent energiutgifter
Normalt er 40 prosent av felleskostnadene i et kontorbygg energiutgifter. Det er imidlertid fullt mulig å redusere denne andelen betraktelig. Aspelin Ramm er en av eiendomsaktørene som satser stort på energieffektivitet og bruk av fornybare energikilder i sine næringsbygg. Selskapet har blant annet bygget Bellonas kontorer på Vulkan. I det nylig rehabiliterte kontor- og lagerbygget Sven Oftedals vei 10 i Oslo, har Aspelin Ramm redusert energibruken med hele 85 prosent.

– Stilt overfor to bygg med ellers like utgangspunkt, velger leietakere det som vil gi den lavest totale bokostnaden. Der har våre energieffektive bygg et spesielt konkurransefortrinn. I tillegg er noen, spesielt blant de større selskapene, opptatt av å ha en tydelig miljøprofil, sier Isak Oksvold, direktør for miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm.

Forventer mer
Undersøkelsen viser at 57 prosent av byggeierne har bygget om eller rehabilitert de siste tre årene. Nesten samtlige av de som har oppgradert bygninger, har samtidig også gjort energitiltak. Det er imidlertid så mange som 43 prosent som ikke har gjort noe med byggene, og dermed heller ikke redusert energiforbruket. Enova oppfordrer nå flere til å ta tak, og mener både byggeiere, leietakere og ansatte har mye å vinne på energismarte bygg.

- Dagens leietakere forventer mer med hensyn til standard. God beliggenhet er ikke lenger nok, og må suppleres med viktige miljøkvaliteter som areal- og energieffektivitet. Kontorbygg som ikke møter disse høye kravene, blir mindre interessante, og dermed vanskeligere å leie ut i tiden fremover, hevder Hemmingsen.

Leies ut raskere
Oksvold i Aspelin Ramm forteller at energieffektive bygg i noen tilfeller kan gi høyere leieinntekter enn andre bygg.

- I andre tilfeller er det først og fremst en fordel for oss at de energieffektive byggene oppleves som attraktive slik at vi får leid dem ut raskere enn andre næringsbygg, sier Oksvold.

Nødvendig å satse energismart
I fjor ga Enova totalt 680 millioner til energismarte løsninger i nye og eksisterende bygg.

Statsforetaket har nå tilpasset sine støtteprogrammer for eksisterende bygg for å tilrettelegge for at enda flere kan søke -og at de som søker gjennomfører flere tiltak. På nybyggsiden har Enova allerede lykkes i å nå målet om at 10 prosent av nyoppførte yrkesbygg skal være passivhus innen utgangen av 2013. Dette får konsekvenser for hele utleiebransjen, mener Hemmingsen i Enova.

- De energismarte nybyggene fører til at umoderne næringsbygg mister attraktivitet. Enova har imidlertid som mål å bidra til at også den eksisterende bygningsmassen blir så energismart som mulig. Den grønne utviklingen i markedet, er en ypperlig mulighet til å ta ut mer av det enorme energisparepotensialet i eksisterende bygg. Gjennom våre støtteprogrammer gjør vi det nå mulig både for større og mindre aktører å bli med på denne utviklingen.