Vil ha flyplass på 3.300 meter på Frøya

Sterke interesser arbeider for en flyplass med en rullebane på 3.300 meter som kan ta ned store transportfly på Frøya i Sør-Trøndelag. Flyplassen er først og fremst tiltenkt transport av fersk laks til Østen.

Mandag møtes kommunene, fylkeskommunen, representanter fra Stortinget og noen av de store lakseaktørene for å diskutere blant annet dette prosjektet. Tilbakemeldingene hittil har vært positive, og arealmessig og teknisk er det ikke noe problem å bygge ut kortbaneflyplassen vi allerede har på Frøya, sier lederen i næringsforeningen på Frøya, Audun Klev, til NTB. Værnes for liten Flyplassen på Værnes er til sammenligning 2.700 meter, og Klev sier at den er for liten til å ta ned større transportfly for flyginger til for eksempel Japan. Allerede i dag er produksjonen av laks i Hitra/Frøya-regionen så stor at vi kan sende et transportfly daglig med 60-70 tonn laks til Japan, og vi ser for oss at denne produksjonen kan dobles innen ti år, sier Klev. Store aktører som Lerøy Seafood, Pan Fish (Marine Harvest) og SalMar er etablert i de to øykommunene på Trøndelag-kysten. Det bor bare 10.000 mennesker i Frøya, Hitra og Snillfjord kommuner, og kortbaneflyplassen på Frøya er ikke engang knyttet til kortbanenettet. Det kan stilles spørsmålstegn ved realismen i å bygge en av landets lengste rullebaner på øyene. Men samtidig produseres 20 prosent av all norsk oppdrettslaks i dette området. Ifølge Klev står Hitra og Frøya alene for halvparten av den totale eksportverdien fra Sør-Trøndelag. Fersk vare I dag fraktes laksen i lastebiler til Gardermoen eller Frankfurt for videre transport til Østen. Dette tar tid og koster penger. Lakseeksportørenes interesse ligger både i muligheten til å spare fraktutgifter og i å få laksen raskt fram til kundene. I dag tar det mellom 19 og 30 timer fra laksen hentes opp fra en merd på norskekysten til den er framme hos kunden i Japan. Etter 30 timer kan det nok diskuteres hvorvidt laksen fortsatt kan kalles fersk. Vi har sett en sterk vekst her ute med hyppige kundebesøk, og et delmål er å bygge ut dagens kortbaneflyplass på en slik måte at vi kan få den inn på kortbanenettet, sier Klev. Men muligheten for direkte transport av laks til Østen har fascinert mange. Et regionalt luftfartsseminar kommende mandag samler 70 deltakere, blant dem Mr. Lee som har startet prøveleveranser av kongesnegler til Sør-Korea. Han kommer til å understreke hvor viktig det er med helt fersk vare.