Harald Schjelderup, byrådslederkandidat for Ap i Bergen, sa på EBA Vestenfjelskes årsmøte at Bergen kommune må ha en mer aktiv rolle i byutviklingen.

Vil ha flere folk og færre biler i Bergen sentrum

På EBA Vestenfjelskes årsmøte sa Harald Schjelderup, byrådslederkandidat for Ap i Bergen, at han ønsker flere beboere i sentrum og mer komplette og kompakte bydeler.

Årsmøtet ble holdt fredag 13. mars på Solstrand Hotel og Bad med rekordmange 45 påmeldte.

Harald Schjelderup ønsket at Bergen kommune blir mer aktiv i byutviklingen og at planlegging og bygging skjer på nye måter.

Han presenterte en plan med ni punkt for å utvikle fremtidens Bergen. Punkt 1 er at menneskene er viktigst og at byen må få en mangfoldig arkitektur med gode offentlige rom som bidrar til at beboerne kan leve det gode liv.

Punkt 2 er at det må bygges flere boliger siden det i dag er for tøft for mange å komme inn på boligmarkedet. For å øke takten i bolig bygging mente Schjelderup at utbyggere og entreprenører må få større forutsigbarhet.

Punkt 3 henger nært sammen med punkt 2 og er at Bergen kommune må ha en mer aktiv rolle i byutviklingen og være tydelig på hva kommunen vil og ikke vil.

Punkt 4 er komplette og kompakte bydeler der det er korte avstander mellom bolig og arbeidssted. Gode tilbud i gang- eller sykkelavstand er miljøvennlig.

Punkt 5 er et styrket sentrum med flere boliger og helst færre parkeringsplasser.

Punkt 6 er økt satsing på kollektivtransport (Bybane og buss) og sykkel. Schjelderup tok opp problemet at mens politikerne i Bergen vil ha mer buss, sier fylkespolitikerne nei. Han ønsket seg en tverrpolitisk allianse som krever at staten engasjerer seg.

Punkt 7 er flere biler ut av sentrum, noe som kan oppnås ved omlegging av trafikksystemet. Viktig her blir Ringvei Øst med tunnel til Arna, slik at man kan kjøre utenom sentrum.

Punkt 8 er styrking av nærdemokratiet. Ifølge Schjelderup er det viktig å ta vare på engasjement og viktige lytteposter.

Det siste punktet Schjelderup tok opp var at Bergen og omegnskommunene må tenke som en region når de planlegger.