Vil ha 34 vindmøller på Lista

I alt 14.000 husstander på Sørlandet kan bli forsynt med vindkraft dersom Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE) åpner for bygging av 34 vindmøller på Lista.

Det er selskapet Norsk Miljø Energi Sør AS som har søkt om å få sette opp inntil 34 vindmøller. Dersom søknaden blir innvilget kan kraftproduksjonen komme i gang i 2009. Lista er valgt på grunn av gode vindforhold og fordi det er ledig kapasitet i det eksisterende strømnettet.