Vil ha 200 millioner til opplæring

Det er ny rekord i antall virksomheter som vil styrke basisferdighetene til sine ansatte. 700 virksomheter har søkt om ca. 200 millioner kroner i støtte for å holde kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data.

Regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) skal i år dele ut 81 millioner kroner, og etterspørselen har aldri vært større.

– Vi er glade for at stadig flere virksomheter ønsker å heve de ansattes basisferdigheter, og for at de benytter seg av BKA. Dette stemmer også med funn i våre undersøkelser. De viser at over en tredjedel av bedriftslederne mener det er behov for slike kurs, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, som forvalter BKA.

Det kom totalt inn 409 søknader om støtte. Flere virksomheter kan gå sammen om å søke, og derfor inneholder søknadene ca. 700 virksomheter. I 2010 kom det inn 343 søknader fra 600 virksomheter.

Det er flest virksomheter i Oslo (109) som ønsker støtte. Deretter følger Hordaland (95) og Nordland (58). Industri er bransjen som er best representert, med 100 virksomheter, foran bygg og anlegg med 71.