Vil gi Økokrim fri tilgang til VPS-kontoer

En ny lovendring som er ute til høring, vil gi Økokrim fri tilgang til Verdipapirsentralen (VPS) i «generell etterretningsvirksomhet».

Hvis lovforslaget godtas vil Økokrim kunne undersøke alle VPS-kontoer uten at etterforskerne behøver å ha en konkret mistanke om kriminelle forhold, skriver Finansavisen.

Gjeldende praksis er at politiet kun kan hente ut informasjon fra Verdipapirsentralen til konkrete etterforskninger og bare gjennom å henvende seg til Finanstilsynet.

«Den foreslåtte formulering vil gi Økokrim muligheter til informasjonsinnhenting før etterforskning er iverksatt, samt at opplysningene også vil kunne benyttes i mer generell etterretningsvirksomhet», heter det i høringsnotatet hvor lovendringene er spesifisert.

Både Datatilsynet og NHO er skeptiske til forslaget.

– Jeg legger umiddelbart merke til at personvernhensyn ikke synes å være nevnt, langt mindre analysert og utredet, i høringsnotatet, sier informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet.

Han mener dette er i strid med Utredningsinstruksen, som slår fast at hver sak skal inneholde en konsekvensutredning.

NHO-advokat Ingebjørg Harto sier at hun deler betenkelighetene Datatilsynet gjør seg om personvernhensynet. (©NTB)