Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vil finne ut om avfallsminimering, gjenvinning eller ombruk funker best

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) lyser ut en ny konkurranse for å finne ut om det å minimere byggavfall, gjennvinne eller å ombruke er mest lønnsomt for et byggeprosjekt.

Det skriver DiBK i en pressemelding fredag.

Tidligere i vår utlyste DiBK en konkurranse om forsvarlig ombruk som Resirqel AS vant. Sluttrapporten skal leveres 1. oktober i år.

Nå utlyser direktoratet en ny konkurranse med navn «Samfunnsøkonomisk analyse av avfallsminimering fra nybygg, gjenvinning og ombruk av byggevarer», hvor de spør om det er avfallsminimering, gjenvinning eller ombruk som gir størst gevinst.

I 2017 var det nesten to millioner tonn avfall i Norge fra bygging, rehabilitering og riving. 35 prosent av avfallet kom fra nybygg, omlag 25 prosent kom fra rehabilitering og nærmere 40 prosent kom fra riving. Av dette ble en tredjedel levert til materialgjenvinning. EUs rammedirektiv for avfall sier at minst 70 prosent av byggavfallet skal materalgjenvinnes fra 2020.

– Her er det et stort gap mellom krav og mengden materialer som faktisk gjenvunnet. Det må vi gjøre noe med, sier seniorrådgiver Ingunn Marton i DiBK.

I den samfunnsøkonomiske analysen ønsker direktoratet, ifølge pressemeldingen, å få mer informasjon om hva som er mest lønnsomt: Å minimere avfallsmengden fra nybygg, gjenvinne byggevarer eller ombruke byggevarer.

– Konkurransen er utlyst på Doffin med frist for innlevering 25. september. Vi håper mange synes konkurransen er interessant og vil legge inn et tilbud slik at vi får bedre kunnskap om hva som er mest lønnsomt og kan sette inn tiltak som gjør det enklere å nå kravene, sier Marton.

Se konkurransen her.