Vil finne årsaken til raset i Odda

Hydro innleder egen gransking av rasulykken i Odda. Tre personer var inne i tunnelen da taket i kraftanlegget raste sammen ved 14-tiden lørdag.

En av dem ble reddet ut, mens en annen ble funnet omkommet. Søket etter den tredje personen fortsetter, men det er ikke lenger håp om å finne vedkommende i live.

- Vi hadde lenge håp om å finne den andre personen i live, men politiet valgte tidlig søndag morgen, etter grundig gjennomgang og søk i tunnelen, å endre status på aksjonen til et søk etter en omkommet. Våre tanker går nå til de pårørende, sier konserndirektør for energi i Hydro, Ola Sæter.

De to som omkom, jobbet for Veidekke Entreprenør AS og en underentreprenør. Arbeiderne skulle rydde opp etter et tidligere ras inne i Hydros vannkraftanlegg Røldal-Suldal i Hordaland. Det nye raset gikk om lag 1 kilometer inne i tunnelen i Svandalsflona kraftstasjon, ett av sju anlegg i Røldal og Suldal som forsyner aluminiumsverket på Karmøy med kraft.

Granskes
Både Veidekke og Hydro hevder å ha gjort grundig forarbeid med tanke på sikkerheten til dem som skulle utføre opprydningsarbeidet i tunnelen.

- Vi gjorde grundige undersøkelser i forkant, men når dette tragiske først har skjedd, må vi finne ut hva som gikk galt for å hindre at noe slikt skjer igjen, sier informasjonssjef Erik Brynhildsbakken i Hydro til NTB.

Selskapet har nå innledet en egen gransking av ulykken, men Brynhildsbakken kan ikke si når den ventes å være avsluttes. Han vil heller ikke komme inn på mulige årsaker til rasulykken som krevde to menneskeliv.

- Vi bistår nå politiet i søket etter den andre omkomne. Samtidig er vi opptatt av å ta vare på pårørende og andre involverte som best vi kan. Vi har blant annet opprettet et senter i Røldal hvor relevant ekspertise er tilgjengelig, sier han.
Pressetalsmann Kai Krüger Henriksen i Veidekke sier han er sikker på at Veidekke og Hydro har gjort sitt beste for å forsikre seg om at det var trygt å utføre arbeidet i tunnelen.

Vannmasser
Raset arbeiderne skulle rydde opp etter, gikk i fjor, i en av vanntunnelene i ved anlegget. Det nye raset sendte store mengder vann og stein inn i tunnelen, noe som gjorde leteaksjonen vanskelig.

- I løpet av natten er hele tunnelen gjennomsøkt, men den savnede er ikke funnet. Det er betydelige mengder stein og vanskelig leting. Kraftstasjonen er fylt av vann, og vi har en stor jobb foran oss, sa operasjonsleder Erik Gjesdal i Hordaland politidistrikt til NTB ved 5-tiden søndag morgen.

Nye ras kan ikke utelukkes, og videre søk må skje med varsomhet. Politiet vurderte søndag formiddag å sette ruinhunder inn i letingen.

Raset ble meldt av ansvarlig vakt på Hydros kraftanlegg like før klokka 14 lørdag. Meldingen gikk da ut på at to personer var savnet og at en person hadde kommet seg ut.

- Det dreide seg om et grundig planlagt utbedringsarbeid etter et ras som fant sted i tunnelen for om lag et år siden. Før tunnelarbeidet ble iverksatt, hadde Hydro en nøye vurdering og gjennomgang av arbeidene som skulle gjøres. Men så skjer altså det som absolutt ikke skal skje, med fatalt utfall, sier Sæter.