Vil du være med å undervise fremtidens sivilingeniører?

Skanska Norge AS

Skanska er ett av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, prosjektutvikling av boliger og kommersielle lokaler, samt offentlig privat samarbeid. Skanska har til enhver tid 500 pågående prosjekter over hele Norge. Vi er en del av et globalt selskap men like stolte over å være en lokal aktør.

Firma Skanska
Fylke
Søknadsfrist31.03.2011

Stillingsbeskrivelse

 

NTNU - Det skapende universitet

Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.

Vil du være med å undervise fremtidens sivilingeniører?

 

Profil

NTNU og Skanska har en eller to ledige undervisningsstillinger for sivilingeniører med byggkompetanse.

 

Aktuelle fagområder

- Bærekraftig bygg- og anleggsteknikk

- Bærekraftig bygg- og eiendomsforvaltning

- Prosjekt- og byggeledelse

- Geoteknikk

- Bærekraftig infrastruktur

- Prosjektering av bygninger (brann, byggeteknikk, energibruk)

 

Du får mulighet til å

- Få undervisningserfaring og veilede dagens studenter

- Utvikle deg selv og videreutvikle egen faglig plattform

- Jobbe på eksterne Skanskaprosjekt

- Delta i Skanskas Young Professionals Program

 

Skanska har inngått et samarbeid med NTNU for å bidra til å sikre at NTNU utdanner tilstrekkelig antall sivilingeniører med den kompetansen og kvalitet som næringen etterspør. Finansieringen av disse undervisningsstillingene er en del av avtalen. Du ansettes i Skanska eller NTNU og har til daglig arbeidssted ved NTNU på Institutt for bygg, anlegg og transport.

Søk via lenken nedenfor; 

https://skanskanorge.easycruit.com/vacancy/application/6eb8b30d0ca829f2b9407638c5db44c7/514248/16044?iso=no

Vis flere stillinger: