Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Vil du skrive masteroppgave om boligmarkedet?

Gjør myndighetskrav at nye boliger blir dyrere i Norge? Er boligmarkedet inne i en boble? Er det et problem at nordmenns gjeldsbelastning øker?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler ut stipender til dyktige og engasjerte økonomistudenter som ønsker å skrive en masteroppgave med tema innenfor boligbygging, byggekostnader eller boligøkonomi.

Boligbygging og boligmarked

Tema for oppgaver innenfor boligbygging og boligmarkedet kan for eksempel være

- Produktivitetsutvikling i byggenæringen,

- Sammenheng mellom myndighetskrav og boligpriser

- Sammenheng mellom byggekostnader, boligbygging og boligpriser

- Boligbehov og befolkningsvekst

- Drøfting/analyse av reguleringer i byggteknisk forskrift opp mot andre typer virkemidler

Studenten kan også foreslå egne temaer innenfor fagområdet.

Boligøkonomi
Tema for oppgaver innenfor boligøkonomi kan for eksempel være etterspørselssiden i boligmarkedet, effekter av boligsosiale virkemidler, leiemarkedet, offentlig-privat samarbeid på boligfeltet, hvem som er vanskeligstilte i boligmarkedet, boligetablering, gjeldsbelastning eller bosetting av flyktninger.

 
Tildeling av stipend på kr. 30 000 vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for departementets arbeidsfelt, studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse.

Les mer her