Vil du jobbe med transport og arealforvaltning i hovedstaden?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region øst
FylkeOslo
Søknadsfrist15.11.2016

Vi søker etter en som er samfunnsengasjert og opptatt av bærekraftig transportutvikling i Oslo. Som medarbeider hos oss kan du bidra til å utvikle helhetlige og miljøvennlige løsninger for et fremtidsrettet transportsystem som tilpasses en rivende byutvikling i Oslo. Du vil jobbe med å ivareta Statens vegvesens interesser som vegeier og vegmyndighet og delta i planprosesser innen samordnet areal- og transportplanlegging.

Vegavdeling Oslo har ansvar for forvaltning og utvikling av riksvegnettet i Oslo. Ansvaret omfatter areal­forvaltning med saksbehandling av plan- og byggesaker innenfor Statens vegvesens myndighetsområde.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Gi uttalelser til eksterne arealplaner og byggesaker etter plan og bygningsloven og vegloven med hovedfokus på veg og transportfaglige tema
 • Koordinere tverrfaglig samarbeid internt med andre fagmiljø som har betydning for planlegging
 • Være Statens vegvesens representant i dialog med en rekke offentlige og private aktører
 • Delta i eksterne koordineringsgrupper for samordnet areal- og transportplanlegging
 • Videreutvikle og synliggjøre Vegavdelingens policy innenfor transport og arealplanleggingen
 • Bistå i utvikling av regelverk, utrednings og planleggingsarbeid

Kvalifikasjonskrav

Du må ha utdanning på universitets- eller høgskolenivå med mastergrad, helst innen areal- eller samferdselsplanlegging, samfunnsgeografi eller tilsvarende.

Stillingen krever erfaring fra fagfeltet og gode kunnskaper om planlegging etter plan- og bygningsloven. Kompetanse innen veg- og gateplanlegging og erfaring fra samferdselsplanlegging i by vil bli vektlagt. Lang relevant erfaring kan oppveie for manglende formell utdannelse.

Vi søker etter medarbeidere med egenskaper som:

 • Evne til å samarbeide godt med andre
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Er strukturert, selvstendig og initiativrik
 • Gode analytiske evner
 • Kan jobbe i et til tider hektisk miljø med korte frister

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner:
Ellen Foslie
mob: +47 91519270

Søk her

Vis flere stillinger: