Vil droppe nasjonale prøver

Utdanningsdirektoratet mener de nasjonale prøvene må droppes ikke bare for inneværende skoleår, men også neste skoleår.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) har avgjort at de nasjonale prøvene ikke skal gjennomføres våren 2006. Utdanningsdirektoratet mener dette ikke er nok, og har nå sendt brev til Djupedal der direktoratet gir klar beskjed om at prøvene bør droppes også for neste skoleår. Hvis målet er å utvikle virkelig gode prøver, som har støtte hos både lærere, foresatte og elever, må pausen vare mye lenger, mener Utdanningsdirektoratet. «Etter en samlet vurdering mener Utdanningsdirektoratet at nye nasjonale prøver ikke bør gjøres tilgjengelige for frivillig gjennomføring i 2006,» heter det i brevet. En meget tydelig anbefaling. Den setter jeg pris på. Den vil bli tillagt stor vekt når jeg konkluderer. Det har jeg ambisjoner om å klare i løpet av et par uker. Men først gjenstår en prosess både i departementet og i regjeringen, sier Djupedal til Aftenposten. Han mener det er meningsløst å ha prøver som ikke er gode verktøy for skolen. Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland er enig med Utdanningsdirektoratet, og mener man bør bruke tiden fram til høsten 2007 før prøvene blir innført igjen.