Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten i Oslo

Vil drive rentvannstunnel med TBM - Multiconsult og Asplan Viak fikk prosjekteringsoppdrag

Multiconsult og Asplan Viak detaljprosjekterer rentvannsdelen i Ny vannforsyning Oslo. Tunnelen skal drives med tunnelboremaskin.

Multiconsult, med partnerne Asplan Viak, Kluge og Pacta, hartidligere i høst signert kontrakten «Detaljprosjektering av E6 Rentvannstunnel» i Ny vannforsyning Oslo (NVO).

Arbeidet utføres for Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune.
Stamnettprosjektet skal sørge for distribusjon av behandlet vann fra det nye vannbehandlingsanlegget på Huseby ut til Oslos beboere.

Vann- og avløpsetaten har anbefalt å drive en tunnel med tunnelboremaskin (TBM) fra Stubberud til Huseby på cirka 11 kilometer.

Kommunen har tidligere også valgt TBM som drivemetode på råvannstunnelen i NVO-prosjektet.

I tillegg kommer en konvensjonell tunnel fra Oset vannbehandlingsanlegg til Disen på rundt 3,5 kilometer, og konvensjonelle tunneler ved Disen og Trosterud-Stubberud på samme lengde.
- Prosjektet blir innlemmet med Ny vannforsyning Oslo (NVO), som vi allerede jobber tett med kunden og samarbeidspartnerne om. Stamnettprosjektet omfatter mye fjellarbeid og et høydebasseng, så dette blir veldig faglig spennende. Vi er stolt av tilliten Vann- og avløpsetaten gir oss og de andre partnerne, ved å kunne fortsette som bidragsyter inn i en av kommune-Norges største investeringer, sier oppdragsleder for NVO, Lars Hjermstad fra Multiconsult, i en pressemelding.

- Den nye rentvannskontrakten kompletterer den geologiske reisen i Oslo-feltet med tunneldriving videre østover i de sedimentære bergartene helt frem til grunnfjellsgneisen ved Trosterud-Stubberud og nordover til syenittene ved Oset, sier objektleder for tunneler og bergrom, Elisabeth Grasbakken fra Multiconsult i meldingen.

Høydebasseng på 50.000 m3

Som del av Stamnettprosjektet skal det også prosjekteres et høydebasseng på 50.000 m3 i fjell. Det skal være en pumpestasjon i fjellet med kapasitet på 2.500 liter i sekundet, og flere ventilkamre for tilkobling av vann fra tunnelene til hovedledningsnettet i Oslo.
- Pumpestasjonen på Stubberud og det nye høydebassenget vil gi ytterligere økt sikkerhet i vannforsyningen til Oslo. Med Stamnettprosjektet får vi anledning til å følge drikkevannets vei fra kilde til forbruker. For Asplan Viaks del gir NVO og Rentvannstunnelen verdifull erfaring med store dimensjoner og komplekse løsninger. Vi er stolte av å få jobbe med Norges største oppdragsgiver innen VA-sektoren, sier Elisabeth Elgsæter som er objektleder for pumpestasjonen fra Asplan Viak.

Flere kontrakter

Som en del av Ny vannforsyning til Oslo (NVO) utfører Multiconsult prosjektering av delkontrakt 1 Råvann, som består av inntaksarrangement i Holsfjorden og overføringstunnel til Huseby.

Multiconsult utfører også delkontrakt 3, Fjell og betong vannbehandlingsanlegg, og delkontrakt 4, Tekniske installasjoner vannbehandlingsanlegg. Delkontrakt 3 utføres med COWI som partner og delkontrakt 4 med Asplan Viak som partner.

Hele anlegget skal være ferdig bygget til 1.januar 2028.