Vil bytte flere ferjer med bruer og tunneler

Ferjesubsidier bør brukes til å erstatte flere ferjer med bruer og tunneler, mener samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

Mandag åpnet hun Imarsundsambandet på Nordmøre, som er bygd nesten helt uten ordinært statsstøtte. Bompengeperioden blir likevel bare litt over ti år, selv med beskjeden trafikk. Hemmeligheten ligger i en uortodoks finansieringsmåte. Over 200 av de vel 300 millioner kronene Imarsundsambandet har kostet, kommer fra såkalte ferjeavløsningsmidler penger staten bruker til å holde ferjene i drift. Første i Norge Ved at to ferjesamband (AukanVinsternes og AukanEdøyHitra) faller bort, blir statens andel av ferjedriften gjennom de neste 15 år overført til bruprosjektet. Imarsundsambandet er det første i Norge med en slik finansiering. Navarsete sier til NTB at hun vil vurdere å forbedre den ordningen som er etablert, ved å utvide tilskuddet fra ferjedriften til for eksempel 20 år. Dette er en ordning som både Statens vegvesen og trafikantene tjener på. Subsidiering av ferjene ville jo vare til evig tid dersom det ikke ble bygd bruer og tunneler i stedet. Dermed blir det en slags vinn-vinn situasjon, sier Navarsete. Stormfullt I år bruker staten 1,46 milliarder kroner til drift av riksveiferjer i Norge. Trafikantene betaler et tilsvarende beløp. Atlanterhavstunnelen og Austevollbrua er to andre prosjekter der ferjesubsidier blir brukt i finansieringen. Samme ordning er aktuell også for Hardangerbrua. Stormen gjorde sitt beste for å ødelegge åpningen av Imarsundsambandet mandag. Arrangementet ble sterkt forsinket, og foregikk delvis på en lastebilhenger med le mot vinden. Men mye folk hadde likevel møtt fram. Med flagg og hurrarop ble brusambandet, som gir den tidligere øykommunen Tustna fastlandssamband, åpnet. Og det ble tatt et litt vemodig farvel med ferjene.