Foto: Christian Aarhus

Vil bygge ut Manhattan-kystlinjen for ti milliarder dollar

Å sikre Manhattan i New York mot klimaendringer og stigende havnivåer vil kreve utbygging av kystlinjen, skriver ordføreren i den amerikanske storbyen.

New York City i USA har store planer for å sikre Nedre Manhattan mot klimaendringer, ekstremvær og stigende havnivå. New York-ordfører Bill de Blasio har lansert en plan for å flomsikre det tettbygde området helt sør på Manhattan, og planen går blant annet ut på å utvide kystlinjen i finansdistriktet med omtrent 150 meter.

Planen omfatter også gresskledde voller og flyttbare flombarrierer på land, men store deler av Nedre Manhattan er så tett bebygd og befolket at nye landområder må bygges ut i Hudson og East River for å i det hele tatt få plass til flomtiltakene.

«Vi skal bygge dette, for vi har ingen valg», skriver de Blasio i et langt innlegg i The New York Times.

Planen vil, ifølge New York-ordføreren, sikre Nedre Manhattan mot stigende havnivå i 80 år. Enkelte deler

av Nedre Manhattan ligger kun én og en halv meter over dagens havnivå, og er den delen av New York som er mest sårbar i møte med klimaendringene.