Vil bruke penger på seks timers arbeidsdag

Moderniseringsdepartementet vil bruke 10 millioner kroner til å forberede forsøk med 6-timers arbeidsdag i 2006.

Dette er en oppfølging av regjeringens politiske plattform fra Soria Moria, sier statsråd Heidi Grande Røys. Midlene vil bli brukt til å forberede forsøk og forskning på 6 timers arbeidsdag i statlige virksomheter. Det vil bli tatt initiativ blant annet til forskning for å kunne klargjøre de makroøkonomiske konsekvensene av en eventuell reduksjon i normalarbeidstiden. Disse utredningene vil bygge på erfaringer med nedkorting i arbeidstid fra Norge og andre land. Blant annet skal virkningene av redusert arbeidstid vurderes opp mot målet om flere i arbeid, nedgang i sykefraværet, økt trivsel og produktivitet og utsikter til å være i jobb fram til pensjonsalder. Hvordan forsøket skal gjennomføres, vil bli diskutert i samråd med arbeidslivet, lover statsråden.