Vil bruke konsesjonsloven på Hardangervidda

Vinje kommune i Telemark vurderer å bruke konsesjonsloven for at staten skal kunne overta naturperlen Laagefjell til en overkommelig pris.

Kommunen har bedt Miljøverndepartementet undersøke mulighetene for å bruke konsesjonsloven til å presse prisen på naturperlen Vestre Vollene ned til et nivå som gjør det mulig for staten å kjøpe eiendommen. Flere har antydet at eiendommen har en markedspris på mellom 100 og 200 millioner kroner, skriver Nationen. 140.000 dekar Etter at det ble kjent at I/S Laagefjeld skal selge sin 146.000 dekar store eiendom i hjertet av Hardangervidda nasjonalpark, har ordfører Arne Vinje stilt seg i spissen for kampen om å sikre at naturperlen kommer i offentlig eie. Det har vært snakket om priser på både 100 og 200 millioner kroner for denne eiendommen. Vi står i fare for at norsk natur blir spekulasjonsobjekter på lik linje med kunst. Her kan en kjøpe seg et kongerike å boltre seg i, for senere å selge det med fortjeneste, sier Vinje. Kommunen skal i dialog med eierne med sikte på å få til en ordning eller avtale som er akseptabel både for dem og for lokale myndigheter, forklarer Vinje. Om ikke dette fører fram, er konsesjonslovgivningen neste skritt. Konsesjonsbehandles Salget skal konsesjonsbehandles av kommunen. Da blir det spørsmålet hva slags hjemmel en har for å sette en lavere pris på eiendommen, påpeker ordføreren. Han mener det beste hadde vært om eiendommen hadde fått status som landbrukseiendom. I så fall gir konsesjonsloven god adgang til å regulere ned prisen. Men sannsynligvis må dette regnes som en ren utmarkseiendom. Vi vil granske hvilke muligheter konsesjonsloven i så fall gir til å påvirke pris eller andre vilkår, sier Vinje.