Vil bare gi skattelettelser til de fattigste

Folk med de laveste inntektene kan få større skattelettelser enn i Bondevikregjeringens forslag, mens det blir skjerpelser for de rikeste.

Minstefradraget øker bare for dem med lav inntekt og innslagspunktet for den høyeste toppskatten blir trolig senket, skriver Aftenposten. I Soria Moria-erklæringen godtok SV motvillig at skattene for Stoltenberg-regjeringen ikke skal økes utover 2004-nivå. Mye tyder på at finansminister Kristin Halvorsen (SV) vil forsøke å beholde noe av Bondeviks reduksjon i satsen på den høyeste toppskatten, og i stedet ta penger inn igjen ved å senke innslagspunktet. Dermed kan hun oppnå lavere prosentsatser på lønnsskatt uten at det blir store lettelser ut av det. Innslagspunktet for den høye toppskatten er i dag 800.000 kroner. Bondevik senket her satsen fra 15,5 til 12 prosent. Her kan det ifølge Aftenposten komme en betydelig senkning av innslagspunktet, noe som skjerper skatten på høyere inntekter.