I tillegg til skyteledninger består også plastavfallet av fibre som i sin tid ble brukt som armering i betongen som skulle rassikre Ryfast-tunnelene. Foto: Naturvernforbundet Rogaland.

Vil at AF Gruppen betaler plastregning

Statens vegvesen mener at lensene som skulle samle opp skyteledninger og annet plastavfall fra Ryfast stod åpne for lenge høsten 2014. Etaten krever at AF Gruppen tar regningen for den omfattende plastopprydningen.

Det er Stavanger Aftenblad som melder dette.

– Dersom entreprenøren hadde gjort jobben sin, ville omfanget av disse plastutslippene vært minimalt, sier Gunnar Eiterjord, prosjektleder for Ryfast i Statens vegvesen, til Stavanger Aftenblad.

Gunnar Eiterjord, prosjektleder Ryfast.

Derfor krever nå Statens vegvesen at AF Gruppen tar regningen for det som skal være et vesentlig beløp. Ryddearbeidene har pågått i over tre år. Fylkesmannens miljøvernavdeling har tidligere konstatert at lensene skal ha stått åpne i minst en måned.

Fortsatt vil det ta lang tid før alt plastavfallet er samlet inn.

Saken skal være diskutert over en lang tidsperiode, men fortsatt er ikke partene enige.

– Det viktige for oss er å rydde opp, sier kommunikasjonsdirektør Wibeke Brusdal i AF Gruppen i en kommentar til avisa. Hun presiserer at entreprenøren vil ta de kontraktsmessige forholdene i dialog med Statens vegvesen.

Statens vegvesens prosjektleder sier til avisa at en rekke entreprenører er inne på andre delkontrakter i Ryfast, men at ingen av de har gjort liknende feil.

Skyteledninger har blitt spredt over et stort kystområde i Rogaland. Foto: Naturvernforbundet Rogaland.

– Utfordringen er at plastavfallet nå har spredt seg ut over et svært stort område, sier Erik Thoring, daglig leder i Naturvernforbundet Rogaland, til Byggeindustrien.

Han sier at mengden plastavfall har blitt midre, men at spesielt skyteledningene blir oppdaget når folk kommer ut til hyttene sine og begynner å bruke strendene etter vinteren.

Plastfiber på havbunnen. Foto: Naturvernforbundet Rogaland.