Viktige standarder

12. mai arrangerer Standard Norge formiddagsseminaret "Standarder - trygghet og muligheter i usikre tider".

Seminaret handler om hvordan standarder kan bidra til å holde kostnader nede, sikre kvalitet og effektivitet og ivareta miljøhensyn i en tid med finansuro og usikkerhet. Det å ta i bruk standardiserte løsninger og systemer, er for mange virksomheter blitt en viktig investering for framtiden.

Adm. direktør Paul Chaffey i Abelia, miljørådgiver Kjersti Helgeland i Oslo kommune og energiforvalter Kjetil Bjørlo i Norske Skogindustrier forteller om hvordan standardiserte løsninger og systemer er med på å gi bedre styring i vanskelige tider. I Oslo gir fokus på miljøstyring økt miljøeffektivitet, mens Norske Skog har gode erfaringer med et eget system for energiledelse. På seminaret vil i tillegg Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) ta for seg standardenes betydning i offentlige anskaffelser.

Les mer her