Viktige gravejobber

Vi har aldri tidligere fått inn flere tips til redaksjonen i Byggeindustrien enn det vi får nå. Aldri tidligere har vi brukt så store ressurser på å grave frem saker. Dette gjør at interessen for nyhetsdekningen i Byggeindustrien er stor. Andre medier bruker nå ofte våre saker som oppslag i sine kanaler.

Aldri tidligere har vi hatt flere lesere på blad og nett enn det vi har nå. Vi registrerer stadig nye besøksrekorder på bygg.no.

Torsdag hadde TV2 en aktuell reportasje i forbindelse med brannen i Gudvangatunnelen. Bakgrunnen for oppslaget var Byggeindustriens reportasje.

Vi avdekket bl a store mangler med systemet og prosedyrene som styrer viftene i en tunnel som utsettes for brann. Det at viftenes slås av når noen løfter av nødtelefonen, synes muligens som en god ide av den som programmerte systemet, men dette kunne fått fatale følger. Bakgrunnen for å slå av viftene er at de lager så mye støy at det kan være vanskelige å høre hva som blir sagt i telefonen.

Vår reportasje avdekket også problemene om som er knyttet til hvilken vei viftene kjøres for å få ut røyken. I Gudvangatunnelen ble røyken kjørt den absolutt lengste veien – og i det området det var flest folk. Det ble gjort etter boka, men dette viser seg altså å være livsfarlig.

Vi regner med at vår reportasje nå vil føre til en gjennomgang av regelverk og prosedyrer slik at denne faren elimineres. Ellers er første bud for å unngå brann at man stopper trafikkfarlige biler før de kjører inn i en tunnel.

Byggenæringen er en stor og fragmentert næring. Det kan være vanskelig å ha oversikt – og det kan også være vanskelig å forstå alle begreper og alt som foregår. Nyhetstilfanget er enormt. Vår redaksjon har bygget opp et enormt nettverk og stor kunnskap. Det gjør at vi gjennom døgnet følger med i det som skjer – og man kan stole på det som skrives.

Vi er opptatt av å fortelle de gode historiene. Vi er opptatt av å ha saker som tilbakeviser påstanden om at det ikke skjer innovasjon i byggenæring. Det skjer utrolig mye innenfor FoU-området.

Men dessverre er det mange negative saker. Vi forsøker å avdekke dem også. Vår fanesak er rammebetingelsene for byggenæringen. Vi understreker ellers i en hver anledning viktigheten av at det skal være fri konkurranse. Det er det dessverre ikke alltid. Vi har hatt en rekke saker hvor vi går til frontalangrep på myndighetene som ofte velger lettvinte løsninger – og hvor det uansett er laveste pris som gjelder. Myndighetene lager også en rekke lover og forskrifter som det ikke er mulig å praktisere. Det er mange skrivebordsbyråkrater som ikke aner hva praktisk arbeid og praktiske løsninger er. Byråkratiet har eksplodert de siste årene. En ny regjerting få litt av en oppgave å rydde opp.

Vi er i høyeste grad opptatt av rekruttering og omdømme.Det er avgjørende for vår fremtidig at vi fortsatt har en seriøs byggenæring som også har plass til norske arbeidstakere.

Har du et tips – send det til redaksjonen. Følg med i fagbladet Byggeindustrien, følg med på bygg.no og vår andre nettsteder – og husk – hver eneste morgen på hverdager kan du få oppdaterte nyheter gjennom vårt nyhetsbrev. Det er gratis.