Viktig permitteringsavklaring

Torsdag kom endelig statsminister Erna Solberg på banen med meldingen om at det kommer justeringer i permitteringsregelverket. Dette er det mange som nå har ventet på, og justeringene vil kunne gi virksomhetene bedre muligheter til å gjøre valg som ikke medfører tap av arbeidsplasser.

Helt konkret innebærer endringen at man utvider permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Dette gjøres for i større grad kunne unngå oppsigelser, og da først som frem i kjølvannet av koronapandemien som har gitt mange virksomheter store utfordringer. Ordningen gjelder fra 1. november og til og med 30. juni 2021. Regjeringen foreslår også en ny arbeidsgiverperiode på fem dager, fra og med 1. januar neste år. Denne vil gjelde for alle som ved denne datoen har vært permittert i 30 uker eller mer.

Denne justeringen av regelverket kommer sent, men godt. Ordningen er etterspurt av både LO og NHO – og begge parter har ropt stadig høyere på at disse justeringene måtte komme. Nå får virksomhetene større fleksibilitet til å kunne unngå å måtte si opp sine ansatte og dermed miste verdifull kompetanse i en utfordrende periode - kompetanse som det vil bli behov for senere. Dette gir naturligvis den enkelte ansatte også langt større trygghet i en vanskelig hverdag.

Dette er selvsagt likevel ikke redningen for alle, og mange av de som blir permittert er det ikke sikkert får mulighet til å komme tilbake til sin gamle arbeidsplass. Men virksomhetene får i hvert fall mulighet til å beholde mange av de man trenger for en fremtid som forhåpentligvis er lysere enn mange nå opplever. Det er likevel ikke alle som er glade for denne ordningen, og frykter mange blir «sperret inne» i en permitteringssituasjon i en virksomhet. Man er redde for at de permitterte ikke får de riktige incentivene til å starte å se seg om etter jobb andre steder, og at man låses inne hos virksomheter som ikke har livets rett.

Vi mener likevel at man i dagens situasjon ikke har noe annet valg enn å gjøre disse justeringene. Det er rett og slett helt nødvendig i denne ekstraordinære hverdagen vi nå har. Så er det selvsagt opp til virksomhetene å se til at ordningen ikke misbrukes på noe vis.