Viktig med forutsigbare reguleringsprosesser

I flere byer og kommuner som opplever press i boligmarkedet er hvordan reguleringsarbeidet håndteres av de offentlige virksomhetene ekstremt viktig for å sikre en jevn og god flyt i igangsettingen av nye utbyggingsprosjekter. Dette krever er godt samarbeid mellom det offentlige og de private boligutviklerne.

Det har gjennom lengre tid vært en utfordring i Oslo med at det ikke reguleres nok tomter for å holde tritt med boligbehovet og ønsket om å bygge mer. Dette har medført at det har vært en for dårlig samhandling mellom partene i dette arbeidet, og det har resultert i at det blir lagt for få boliger ut for salg, spesielt i perioder hvor det kan være størst behov for flere enheter i markedet. Det kan også føre til at det tilrettelegges for utbygging på feil steder, samtidig som ulike krav kan medføre at man ikke kan bygge nok av de riktige boligtypene.

Dette er noe som har plaget boligbyggere i flere år, og nå går flere av dem, blant annet OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj og Skanska-direktør Thorbjørn Brevik, ut i Finansavisen og kritiserer kommunen. De etterlyser blant annet mindre detaljfokus og mer forutsigbarhet.

Denne kritikken er det viktig at både politikerne og de fagansvarlige i kommunen hører på og tar til seg. Ingen er tjent med situasjonen slik den er nå, og hvordan klimaet mellom partene tydeligvis er. Dette er veldig viktige prosesser som påvirker mange, og ikke bare boligutviklerne selv. Dette får selvsagt betydning for innbyggerne i kommunen samt de som skulle ønske å flytte dit. Har man ikke prosesser som fungerer risikerer man selvsagt at det bygges for få og for dårlige boliger. Dette kan øke prisene og skape dårligere bomiljøer enn man kunne opplevd om samarbeidet hadde gått knirkefritt.

Boligbyggerne har i lengre tid pekt på at det over tid er blitt regulert for få nye tomter til boligbygging i Oslo de senere årene, og man frykter at situasjonen vil gå fra vondt til verre i tiden fremover. Det er allerede begynt å bygge seg opp et sterkt boligpress innen visse deler av boligmarkedet i Oslo, og med det regulerings- og utbyggingsregimet vi nå ser, kan dette føre til stadig høyere priser for de som ønsker å bli en del av boligmarkedet i hovedstaden. Vi kan risikere å få et kraftig prishopp som vi så i 2016, og det er det ingen som ønsker.

Nå er det viktig å huske på at i samhandlingsarbeidet som reguleringsprosesser jo er, er det to parter. Det skal dermed to parter til for å klare å skape gode prosesser, men det vil også som oftest være to parter som er skyld i at ikke alt er slik det burde være. Utbyggerne må derfor også se på hva de kan gjøre bedre og hvilke krav og ønsker de kommer med.

Det hviler likevel et stort ansvar på kommunen i denne saken, og vi håper man kan få på plass bedre ordninger og ressurser som sikrer en bedre og ikke minst mer forutsigbar situasjon rundt hovedstadens reguleringsprosesser. Det vil selvsagt komme alle parter til gode, og vil kunne være med på å gi Oslo et mer stabilt og forutsigbart boligmarked.