Viktig å belyse årsaken til sprengningsulykken

Etterforskningen rundt sprengningsulykken på Geilo i forrige uke, som kostet tre mennesker livet, pågår fortsatt for fullt. Det er ennå ikke kommet noen offisiell forklaring på hvordan denne ulykken kunne skje.

Når disse opplysningene foreligger er det viktig at dette spres i byggenæringen slik at man kan unngå at tilsvarende ulykker skulle skje igjen.

Ulykken på Geilo onsdag er en av verste ulykkene i norsk anleggsnæring i moderne tid, og noe som har gått sterkt inn på hele næringen.

Like etter ulykken sendte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) to av sine eksperter til Geilo for å bistå politiet i etterforskningsarbeidet. Arbeidet deres ble avsluttet i slutten av forrige uke, og de mener å ha funnet årsaken til hvordan ulykken kunne skje. De har overlatt til politiet å kommentere den videre årsakssammenhengen, men politiet avventer å gå ut med årsaken til de har få satt seg mer grundig inn i saken. NRK har derimot fått opplysninger om at ulykken kan skyldes at en borestang har blitt splintret og kommet i kontakt med dynamitt på bakken, og dermed forårsaket eksplosjonen.

Når alle fakta er kommet på bordet er det viktig at denne informasjonen deles med bransjen. Vi må gjør alt i vår makt for å forhindre at slike ulykker kan skje igjen. Dette er selvsagt også noe hele bransjen må ta til seg og bruke i sine arbeider i tiden fremover.

Å arbeide med alle typer sprengstoff har sine risikomomenter. Det er enorme krefter som er sving under sprengningsarbeider – selv den minste feil kan få katastrofale følger.

Det har de senere årene vært gjort mye nyttig arbeid med å gjøre sikringsarbeid under sprenging bedre. Dette har også hatt en effekt på ulykkesstatistikken. Sist vi hadde en dødsulykke under sprenging var i 2005. Men vi kan aldri bli flinke nok, og dette arbeidet må man jobbe ufortrødent videre med.