Vikinghallen

Vikinghallen er et totalprosjekt hvor Lønnheim Entreprenør AS er ansvarlig for prosjektering og utførelse i nært samarbeid med Vikinghallen AS.

Fakta

Sted: Tjensvoll, Stavanger

Prosjekttype:
Fotball- og flerbrukshall

Kontraktssum ekskl mva:
100 millioner kroner

NTA: 7.900 kvm

Byggherre: Viking FK

Totalentreprenør og prosjekteringsleder:
Lønnheim Entreprenør

Arkitekt: Lønnheim Entreprenør v/siv.ark. Ole Bernt Kaldhussæter

Landskapsarkitekt: Cowi

Rådgivere: RIB: B-Consult l RIBr: Brannrådgiverne l RiAku: Brekke og Strand l RI VVS rør: Multiconsult l RI VA (Omlegging av eksisterende anlegg): Cowi

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeid: Stangeland Maskin l Prefab. betongelementer: Spenncon l Rørlegger / sanitær: Finn Midbøe l Stålkonstruksjoner: DS Molin Stålkonstruktion l Tak: Lett-Tak Systemer l Ventilasjon: URD Klima Sandnes l Elektro: Harestad Elektriske l Heis: Reber Schindler Heis l Armering: E.A. Smith l Ferdigbetong: Sola Betong l Sportsgulv: Gulv og takteknikk l Forskaling: Peri l Byggevarer: E.A. Smith Avd. Byggern Forus l Gulvstøp: Oltedal Golv l Leca: Weber l Sportsutstyr: Scandi Sport l Taktekking: Protan Bygg & Tak l Blikkenslager: Lie Blikk l Maler: Goa Malerservice l Flislegger: Torben Seerup l Branntetting: Firesafe l Vinduer: Glassmester Solbjør l Porter: Portteknikk l Låser og beslag: Låsgruppen l Dører: Daloc l Røykluker : Icopal avd. Everlite l Rekkverk: Brødrene Midthaug Rogaland l Kunstgress: Saltex l Spanskvegger: Eltete Norge l Innvendig panel: Woodify l Foldevegg: Trysil Treforedling

– Samarbeidet med byggherre representert ved Einar Vevatne, Michael Mæland, Jan Olav Pedersen og Arild Sværen, kommune og fylkeskommune har vært utmerket, og de har i sterk grad bidratt til at prosjektet har kommet i mål til rett tid. Vi retter en stor takk til St. Svithun videregående skole som ligger rett ved siden av hallene. De har vært meget fleksible med hensyn til de omfattende grave- og sprengningsarbeidene som ble gjennomført rett ved siden av skolen, forteller teknisk sjef Geir Thomassen i Lønnheim Entreprenør.

Hall nummer 82
Han peker på at Vikinghallen er hall nummer 82 levert av Lønnheim Entreprenør AS. Den første var Freihallen i Kristiansund kommune i 1986. Vikinghallen er den tredje hallen Lønnheim har bygd i Stavanger-området. Den første var Finnøyhallen i 2003, Randaberg Arena i 2010 og altså Vikinghallen i 2014.

Forserte i fellesferien
– Prosjektet har bydd på noen utfordringer grunnet adkomstforhold, beliggenhet og omlegging av hoved-vannledningen og overvanns-ledningen i området. Omleggingen av ledningene var mer utfordrende enn estimert og arbeidene har tatt mye lenger tid enn forutsatt. De øvrige arbeider måtte av den grunn forseres og arbeidene har pågått gjennom fellesferien med full styrke, sier han.

Kontrakt med Vikinghallen ble signert 9.april 2013 og detalj-prosjekteringen startet umiddelbart.

– Igangsettingstillatelse fikk vi i august, og tilrigging og grave-arbeidene startet i september 2013. Byggetid fra igangsettings-tillatelse var 12 måneder og overlevering av hallene skjedde 15. august 2014. Utomhusanlegget ble overlevert 23. august 2014. Uteområde mot øst er ikke overlevert, og skal overleveres i oktober/november 2014 i henhold til avtale med byggherren, forteller han.

På det meste var det cirka 60-70 arbeidere på prosjektet og Lønnheim er svært fornøyd med alle underentreprenører og leverandører som løste utfordringen med forsering og arbeid i fellesferien på en utmerket måte.

– Vikinghallen har en kontraktsum på cirka 100 millioner eks. mva. og betyr mye for Lønnheim Entreprenør AS og representerer en femtedel av selskapets årsomsetning, sier Thomassen.

Plassering og adkomst
Vikinghallen ligger i Stavanger like ved Tjensvollkrysset, og er plassert i forlengelsen av St. Svithun videregående skole. Hallen er bygget for Viking Fotballklubb, og det er foruten fotballklubben selv en rekke andre brukere av hallen. På dagtid er den utleid til St. Svithun vgs., på ettermiddagen har Viking et SFO-tilbud basert på fotball og Stavanger kommune er også en stor leietaker på kveldstid. I tillegg foreligger det avtale om utleie av hallen til ONS (oljemessen).

Flerbrukshall under terrengnivå
– Tomten er sterkt begrenset av eksisterende veinett og nabobebyggelse, og det har vært en stor utfordring å få plassert den store bygningsmassen inn i den trange tomten, og samtidig ivareta flest mulig av naboenes hensyn i forhold til utsikt. Dette har ført til at nærmest halvparten av bygningsmassen befinner seg under terrengnivå, hvor flerbrukshallen i sin helhet ligger under bakken. Taket på flerbrukshallen er derfor med på å danne et nytt og flott uteområde mellom den eksisterende skolen og den nye hallen. Det hører også med til prosjektet at det inkluderer en stor omlegging av hovedvannledningen og overvannsledningen i området, forteller sivil arkitekt Ole Bernt Kaldhussæter i Lønnheim Entreprenør AS.

Foruten en flerbrukshall på 23x44 m med tilhørende garderobe-fasiliteter og en fotballhall med spilleflate 45x90 m (totalt 53x96 m), klatrevegg og løpebaner, er det i 3. etasje bygget en rekke undervisningsrom, kantine, SFO-kontor samt flere andre publikumsfasiliteter for utleie til skolen. Ved siden av fotball-hallen i plan 2 ligger det også et stort styrketreningsrom. Totalarealet for bygget (NTA) fordelt på tre plan er på nær 7.900 kvm.

Fotballhallen
Fotballhallen er utformet med et svakt buet tak, noe som gir hallen identitet, og som gjør at den glir godt inn i terrenget og gir de best mulige siktforholdene for naboene. Mellombygget mot skolen er mer rett i kantene og er utformet med en tilnærming til skolebygningen.

Materialbruken i fasaden består av synlige betongkonstruksjoner samt trevegger kledd med fibersementplater. Mot skolen består mesteparten av fasaden av en stor glassvegg. På østsiden er fotballhallen kledd med Paroc sandwich-elementer påført printede farger i to buer i blått og grått.

Taket har Lett-takelementer, mens dekket over flerbrukshallen bæres av DT-elementer med et lag av betongheller øverst. Innvendig er det også en utstrakt bruk av synlig betong samt trevegger med gips og fliser i garderobeanlegget. Fotballhallen har siste generasjons kunstgressdekke, mens flerbrukshallen har punktelastisk sportgulv fra Pulastic.

– Området rundt hallen er opparbeidet med nytt parkerings-område for hallen og skolen samt ny adkomstvei inn til skole-gården og videre ned til mellomplanet med innganger til fotball-hallen. Mot øst opparbeides det et parkmessig friområde i tråd med ønsker fra Stavanger kommune, avslutter Kaldhussæter.