Viking Redningstjeneste

På Forus Vest har Backe Bygg AS ført opp et kombinert kontor- og servicebygg for Viking Eiendom AS.

Fakta

Sted: Forus Vest

Prosjekttype:
Nybygg, verksted og kontor

Kontraktssum eks mva:
20 millioner kroner

Bruttoareal: 1.400 kvm

Tiltakshaver: Viking Eiendom

Totalentreprenør: Backe Bygg

Arkitekt: Bygg-Kon

Rådgivere: RIB og RIBr: Bygg-Kon RIB Elementer: ALC l RIV: Aase Klima l RIE: Akaso Elektro l RISprinkler: HS Vagle Rør

Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: Anko l Grunnarbeider: T Stangeland Maskin l Glass- og alu-
minium: Hubro l Maler og gulvlegger: Stavanger Industribelegg l VA plan og Rørlegger: HS Vagle Rør l Elektro: Akaso Elektro l Ventilasjon: Aase Klima l Lås og beslag: Marvik l Heiser: TKS Heis l Porter: Portteknikk l Utv port og gjerde: Siktek l Transport og mottak byggavfall: Franzefoss

Prosjektleder Rune Herdle-
vær i Backe Bygg forteller at bygget inneholder verksted, vaskehall, lager, kontorer, møterom, garderober, venterom og garasje. Bygget har et samlet areal på 1.400 kvadratmeter.

Kontordelen har to etasjer, hallene en etasje, med unntak av en mezzanin i verkstedet. Kontor- og servicebygget er tegnet i samarbeid mellom Backe Bygg og Bygg-Kon og ført opp i totalentreprise. Backe Byggs kontraktssum er på 20 millioner kroner eks. mva. Byggearbeidene startet i midten av januar i år, og bygget ble tatt i bruk i midten av september.

Betong og stål
Tomten på Forus Vest i Sola kommune er på 2,5 mål. Bygget er fundamentert direkte på fjell, og det er sprengt ut og kjørt bort cirka 2.000 kubikkmeter masser fra tomten.

Bygget er tilnærmet rektangulært. Kontordelen har bærende konstruksjon av betongelementer, hallene av stål. Taket er flatt, isolert og tekket med takbelegg.

Hallene har fasader av røde, isolerte stålkassetter, kontordelen har koksgrå gjennomfarget betong. Teknisk rom er plassert på mezzaninetasje over verksted.

Litt spesielt for bygget er det at i verkstedhallen står det en løftebukk som tar 25 tonn. Gulvet under bukken er forsterket og er 70 cm tykt.

I forbindelse med utbyggingen er det også klargjort for en etasje til om det skulle bli aktuelt for fremtiden.

Robust og servicevennlig
Det er 25 cm isolasjon i veggene og i snitt 40 cm i taket, mens vinduene har en U-verdi på 1.0. Robuste materialer og god tilkomst gjør bygget servicevennlig. Alle vinduene er i alumini-umskarmer, og solavskjerming skjer med utvendige persienner. Perforerte plater skal dempe lyd i verkstedhall og kjeller.

Bygget er ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med radiatorer, basert på fjernvarme.

Ventilasjonsanleggene er balanserte og har varmegjenvinning. Brannsikring er ivaretatt ved seksjonering. Vann fra vaskehall og olje samles opp i egne system.

Rune Herdlevær i Backe Bygg sier at byggingen har gått bra, uten store utfordringer. Arbeidet er utført uten fraværsskader. 25 personer var med da aktiviteten var på topp.