Foto: Jiri Havran/Kultur- og idrettsbygg

Viking Entreprenør rehabiliterer Bøler bad

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har signert kontrakt med Viking Entreprenør AS om en omfattende rehabilitering av Bøler bad.

Fakta om badet

• Badet sto ferdig i 1980 og bærer tydelig preg av omfattende slitasje, teknisk utdaterte anlegg, fuktproblematikk og luftlekkasje.
• Bygget er oppført på byantikvarens gule liste sammen med nabobyggene Bøler samfunnshus og Bøler bibliotek. Badet er i stil og materialbruk tilpasset nabobyggene slik at de tre bygningskroppene til sammen fremstår som et helhetlig bygningsmiljø.
• Byggherre: Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
• Entreprenør: Viking Entreprenør AS

Arbeidene er planlagt ferdigstilt sommeren 2021.

Rehabiliteringen av bydelsbadet, som har inntil 100.000 årlige besøk, omfatter blant annet et nytt stålbasseng og nødvendige oppgraderinger av garderobeanlegget, HC-tilpasninger og utvidelse av teknisk rom.

- Målet er å gi badeanlegget et kvalitativt løft, samtidig som man vil beholde mye av anleggets eksisterende planløsning og bevare byggets identitet forteller avdelingsdirektør Merete Hoff i Kultur- og idrettsbygg i en pressemelding.

De mest omfattende endringene i bygget innebærer:
- Innsetting av nytt stålbasseng
- Ny romløsning for publikumsgarderober
- Utskiftning av tekniske anlegg
- Nytt og utvidet ventilasjonssystem
- Tilkobling til lokalt fjernvarmeanlegg
- Utvendig rehabilitering

Strenge miljøkrav har vært en sentralt del av konkurransen, med blant annet krav til utslippsfrie maskiner og miljøvennlig transport og leveranser til og fra byggeplass.

- Vi takker KID for tillitserklæring og ser frem til å levere vårt beste. Dette er et stort og spennende oppdrag for oss, miljøplanlegging og prosjekteringen er allerede i gang. sier Søren Christensen, daglig leder i Viking Entreprenør, i meldingen.

Kontrakten har en verdi på 53,5 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Bassenget er på 12,5 x 25 meter og er et varmtvannsbasseng på 32°C.