Anbudstegning av Bardu svømmehall. Illustrasjon: Laga Noreg

Viking Entreprenør rehabiliterer Bardu svømmehall

Oslo-baserte Viking Entreprenør skal rehabilitere Bardu svømmehall i Troms og Finnmark.

Kontrakten er verd omtrent 36 millioner kroner før merverdiavgift, og gjelder for rehabiliteringen av svømmehall med et 50 meter langt konkurransebasseng og to mindre barnebasseng i Bardu kommune.

Daglig leder i Viking Entreprenør Søren Christensen forteller at selv om entreprenøren har sitt kjerneområde på Østlandet, mener de at oppdraget i Bardu absolutt er riktig for dem

– Dette prosjektet betyr at vi posisjonerer oss innenfor segmentet som er rehabilitering av svømmehaller. Dette har vi gjort før, og det synes vi at vi er gode på. Det er et segment som krever en del spesialkompetanse, og mye kan gå galt hvis man mangler den, sier han.

Det ble nylig klart at Viking Entreprenør skal rehabilitere Bøler Bad i Oslo.

– Bardu ligger til sammenligning langt borte. Avstanden til Oslo og vinteren i Bardu kan bli utfordrende, men vi ser frem til å jobbe med en ny byggherre og nye underentreprenører. Dette er, som sagt, et segment vi mener at vi er gode på, og vi mener vi skal kunne konkurrere lokalt også utenfor kjerneområdet vårt, sier Christensen.

Avdelingsleder for bygg og eiendom i Bardu kommune, Frank P. Strømseth, sier til Byggeindustrien at de er godt fornøyde med å ha fått med seg Viking Entreprenør på prosjektet.

– Vi kjenner dem jo ikke fra før, men basert på det tilbudsgrunnlaget de leverte og de løsningsforslagene de har kommet med, er vi veldig fornøyde. Vi har fått god dialog, og oppfatter Viking som en veldig løsningsorientert entreprenør, sier han.

Bardu svømmehall stod først ferdig i 1979, og rehabiliteres nå parallelt med at det bygges ny skole og ny idrettshall på området. Nybyggene opprettes i en annen kontrakt.