Viken fylkeskommune lyser snart ut nye kontrakter for veioppmerking. Foto: Markus Skjørtvedt Løvstad

Viken varsler endringer i kontrakter for veioppmerking

Viken fylkeskommune lyser ut nye kontrakter for veioppmerking i løpet av november. Kontraktene starter opp i 2021 og vil inneholder flere endringer.

Fylkeskommunene tok i januar over alt ansvar for fylkesveiene. Det innebærer blant annet at det ikke lenger skal være felles veioppmerkingskontrakter for riksvei og fylkesvei.

I november skal Viken lyse ut nye kontrakten, men før den tid ønsker de i følge en pressemelding å forberede markedet på endringer som vil komme.

De viktigste endringene i de nye kontraktene er:

  • Entreprenørene skal også stå for formerking, som blir en del av veioppmerkingskontraktene i Viken.
  • Det blir en kontrakt per område. Det vil si at de legger formerking, tverrgående merking, langsgående merking og eventuell fresing i samme kontrakt.
  • De har delt Viken inn i tre områder; Viken sør (gamle Østfold og Follo), Viken nord (Romerike, Jevnaker og Lunner) og Viken vest (gamle Buskerud, Svelvik, Asker og Bærum). De lyser ut en kontrakt per område.
  • Kontraktene vil i første omgang ha en varighet på tre år i Viken vest og sør, og fire år i Viken nord
  • De inkluderer prisen på spyling i meterprisen på prosessene for merkingen.