Vikariat som prosjektarkitekt

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 440 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

FirmaOslo kommune, Plan- og bygningsetaten
FylkeOslo
Søknadsfrist21.09.2014

OMRÅDEPLANER 4

Vil du være med å utvikle Oslo by?

Oslo er inne i en sterk endring med urbanisering, transformasjon og fortetting. Tidligere industri- og havneområder utvikles til nye bydeler, og det er behov for en betydelig boligbygging og store infrastrukturprosjekter.

Avdeling for områdeutvikling består i dag av 6 enheter som saksbehandler utbyggingsprosjekter fra private og offentlige tiltakshavere. Avdelingens kjerneproduksjon omfatter alle stadiene i saksbehandlingen med konsekvensutredninger og reguleringsplaner og påfølgende byggesaker. Arbeidet innebærer prosjektbasert byutvikling med fokus på bærekraft, god fysisk kvalitet og resultater som gir merverdi for byen. Vi legger vekt på sikring av arkitektonisk kvalitet, i tillegg til å oppnå forenklet og raskere plan- og byggesaksbehandling.

Arbeidet foregår i tverrfaglige team med bl.a. arkitekter, ingeniører, samfunnsvitere, jurister og kartografer. Avdelingen har dyktige, engasjerte ledere og medarbeidere.

I Enhet for områdeplaner 4 arbeides det med innsendte planer og byggesaker for sykehjem, omsorgsboliger, skoler og barnehager.

Stillingshjemmel nr.: S007292

Vikariat: Fra snarest og til 31.05.2015, med mulighet for forlengelse

Prosjektarkitekt (Stk 0049 avdelingsarkitekt II) Ltr 36 som tilsvarer kr 451 200,-pr. år.

Etaten ønsker søknader via vårt elektroniske søknadssystem.

Kopi av vitnemål og attester tas med og leveres for kopiering i etaten ved innkalling til intervju.

For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandle byggesøknader og planforslag
 • Informere og veilede brukerne
 • Bidra i utvikling av gode faglige prosesser
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole med relevant fagkrets, fortrinnsvis som arkitekt, landskapsarkitekt, ingeniør, samfunnsviter eller annen planfaglig kompetanse
 • Erfaring med plan- og byggesaksbehandling, samt arkitektfaglig tegnekompetanse tillegges vekt
 • Relevant erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet er ønskelig
 • Det er nødvendig å beherske norsk på et høyt nivå, både skriftlig og muntlig
 • Dokumenterte resultater og god relevant praksis kan oppveie for manglende formell utdanning
Personlige egenskaper
 • Serviceinnstilt og kundeorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å håndtere mange og varierte oppgaver
 • Selvstendig, strukturert og løsningsorientert
Vi tilbyr
 • Lyse moderne lokaler med åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden i organiserte grupper, eller i eget velutstyrt trimrom

Søk stillingen her

Kontaktinfo: Margrethe Øyvann Tviberg - Enhetsleder - 23 49 09 70 / 974 88 173


Vis flere stillinger: