Fra venstre: vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE og vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.

Viderefører samarbeid om skredvarsling

Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen og Meteorologisk institutt viderefører samarbeidet om snø- og jordskredvarsling på varsom.no.

Tjenesten har vært bygd opp over en femårsperiode. Det har vært naturlig å gjøre opp en status, og evalueringen som er utført viser at både tjenesten og samarbeidsformen er nyttig for både publikum og ansatte i etatene.

- Vi får bedre oversikt over situasjonen, og blir bedre i stand til å håndtere skredfare. Vi har fått til et godt samarbeid som det er verdifullt å bygge videre på, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

En viktig del av grunnlaget for varslingstjenesten er 80 værstasjoner i fjellet som er opprettet de siste årene for å gi data om vær, snø og vann i sanntid. I tillegg har etatene sammen utviklet et korps på om lag hundre fagpersoner som melder inn sine observasjoner fra felt og en felles varslingsgruppe.

Effektive og åpne informasjonssystemer er utviklet for å håndtere store mengder data fra felt og varslingen.

- Varslingen brukes aktivt i forbindelse med beredskap og i friluftslivet, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE.

Snøskredvarslingen publiserer varsler daglig i sesongen 1. desember til 31 mai. Ved stor snøskredfare utvides varslingsperioden. Jordskredvarslingen publiserer varsler daglig hele året.

Alle varsler publiseres på www.varsom.no. Tjenesten leveres av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.