ViaNova går inn i EU

ViaNova satser for fullt på å bli det europeiske alternativet innen prosjekteringsverktøy til infrastrukturprosjekter. Nå skal Frankrike og Storbritannia erobres samtidig som organisasjonen i Norge styrkes kraftig.

ViaNova Systems AS ekspanderer og inntar nye EU-land. Selskapet har fra henholdsvis 1. august og 1. september d.å. etablert egne datterselskap i både England og Frankrike. Fra før har ViaNova egne selskap i Sverige, Danmark, Finland, Latvia, Spania, Thailand og Vietnam, foruten distributører og samarbeidspartnere i flere land. - Vi merker stor aktivitet i vårt kjernemarked både i Norge, resten av Norden og ute i Europa, forteller Patrick Mc Gloin, adm. dir. i ViaNova Systems. - I tillegg til økende etterspørsel i vårt skandinaviske hjemmemarked ser vi nå også en gryende interesse for våre produkter på kontinentet og i England. Med vår markedsposisjon og sterke omdømme i Norden seiler vi nå opp som det europeiske alternativet i infrastrukturmarkedet. Etter lengre tids vurdering og stikkprøver tar vi derfor nå skrittet og etablerer oss i England og Frankrike. Det engelske kontoret som får utgangspunkt i Midlands har allerede fire sterke kundereferanser å jobbe med, kunder som er etablert fra Norge. Solide navn som Hyder Consulting et 2.500 manns stort bygg- & anleggskonsulentselskap; WSP et stort internasjonalt konsulentselskap; fylkeskommunen Wigan County Council; og University College Galway. Med fokus på England og Wales planlegger det engelske datterselskapet å vokse til 10-12 personer i løpet av det første året. Det franske kontoret som har adresse i Paris er fra starten av bemannet med tre personer og planlegger en kontrollert bemanningsøkning etter hvert som resultatene kommer. En sterk etterspørsel etter ViaNovas produkter og tjenester her hjemme, i tillegg til satsingen i utlandet, fører dessuten til at minimum sju nye utviklere og fag personer ansettes snarest.