Vi tar ikke godt nok vare på vannet vårt

Vannet - den viktigste og mest utbredte kjemiske forbindelse på jorden finnes overalt i Norge - men vi er ikke spesielt dyktige på å ta vare på denne livsviktige væsken. 

75 prosent av jordens overflate består av vann og is. Man skulle derfor tro at tilgangen på godt vann var tilstrekkelig rundt om på kloden - men slik er det jo ikke. Mange av verdens innbyggere sliter med å få tilgang på rent vann for å dekke sitt daglige behov.

I Norge har vi ikke dette problemet. Utfordringen er som regel at vi har for mye av dette – og i hvert fall i perioder. Denne våren har det derimot ikke vært slik - og utfordringen man innimellom nå har hatt opplevd, bør være en liten tankevekker for de som jobber innen dette feltet - og ikke minst for de som bevilger økonomiske midler til landets vanntilførsel.

For selv om vi er godt vant med tilgangen på rent vann i Norge – og at alle forventer at om man skrur på springen hjemme – skal det umiddelbart flomme over av rent og friskt vann vi kan drikke rett fra springen, er det ikke gitt at det vil bli slik for all fremtid. I Norge sløser vi nemlig med vårt rennende «gull». Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) publiserte torsdag tall som viser at i gjennomsnitt så forsvinner en tredjedel av vannet før det når frem til sluttbrukeren på grunn av dårlige og utette rør. Dette er selvsagt alt for dårlig. At 33 prosent at vår dyrebare væske forsvinner på veien - må vi gjøre noe med. Vannet vi har er altfor verdfullt til å sløse med på denne måten.

Rør i bakken er som regel noe som unngår vår daglige oppmerksomhet. Så lenge ting tilsynelatende fungerer – er dette noe vi ikke tenker på - ute av syne, ute av sinn. Men det er viktig at dette kommer høyere opp på dagsorden. Infrastrukturen under bakken trenger sårt en oppgradering en lang rekke steder i Norge. Dette vil selvsagt koste – og i fjor beregnet ekspertene i RIF vedlikeholdsetterslepet på det norske vannledningsnettet til 110 milliarder kroner. Dette er ufattelig store summer. Men å bevilge midler til dette arbeidet er avgjørende for å sikre at fremtidens vannforsyning i Norge skal ha den kvaliteten som den må og skal ha. For å få til dette er det viktig at vi har politikere som velger å prioritere å oppgradere nettopp denne infrastrukturen. Selv om det kanskje ikke er like glamorøst som å åpne nye bygg eller nye veier – så er dette like viktig - ikke minst på noe sikt. Vi må huske på at en stor svikt innen vanntilførselen kan har meget alvorlige konsekvenser.

Kampen om vannet kan bli noe som vil dominere verden de neste generasjonene. Overforbruk, befolkningsvekst og verdens økonomiske utvikling vil bidra til at vann i enda større grad enn i dag vil bli en mangelvare – og det finnes mange som er urolige for at kampen om vannet vil bli en utløsende årsak til væpnede konflikter.

Med den store faren for at rent og friskt vann etter hvert vil bli en stor mangelvare her på jorden, bør vi i det minste gjøre vårt til at vi i større grad enn i dag tar vare på vårt gode og friske vann her hjemme i Norge på en langt bedre måte.