Vi søker leder for entreprisevirksomheten i Faber Bygg

Faber Bygg AS ble etablert i 1990, og har lokalt og aktivt eierskap. Vår viktigste ressurs er våre medarbeidere, og vårt viktigste fokus er å bidra til en bærekraftig utvikling av bygningsmassen i Rogaland. Faber Bygg AS fremstår som en totalentreprenør med utgangspunkt i tømrerfaget, der bygging med bruk av materialer i tre skal være vår kjernekompetanse. Vi har for tiden flere større prosjekter pågående, der hoved byggematerialet er massiv- og limtre konstruksjoner. Vi er i dag 90 fast ansatte, 20 på kontoret og 70 ute på prosjektene. I 2018 omsatte vi for 220 millioner, og for 2019 har vi budsjettert med en omsetning på 250 millioner. Faber Bygg har svært god ordrereserve, og ser for seg en vekst mot 500 MNOK de kommende årene. Kundemassen er jevnt fordelt mellom offentlige og private byggherrer.

FirmaFaber Bygg
FylkeRogaland
StedStavanger
Søknadsfrist12.04.2019

Til å bidra til videre utvikling av entreprisevirksomheten i Faber Bygg. Fra utvikling av prosjekter til gjennomføring og overlevering av ferdige prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Som leder for entreprisevirksomheten vil du ha det daglige ansvaret for entreprisevirksomheten i Faber Bygg, herunder også økonomioppfølging og personalansvar
 • Gjennomføring av prosjekter ihht kontraktenes bestemmelser, Faber Bygg krav og rutiner samt gjeldende lover og forskrifter.
 • Utvikling av gjennomføringsmodeller og prosesser, samt systemer knyttet til entreprisevirksomheten.
 • Sørge for riktig bemanning med riktig kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Utdannet på høyskole/universitetsnivå
 • Minimum 5 års erfaring som prosjektleder fra totalentreprise
 • Ønske om å ta en viktig posisjon i et selskap med ambisjoner

Personlige egenskaper

 • Utpreget lederegenskaper
 • Gode kremmer- og kundebehandler egenskaper
 • Selvstendig og systematisk
 • Erfaring med å kjøre prosjekter i ulike entreprise former.
 • Gode IT kunnskaper, evne å jobbe med nye digitale muligheter

Vi tilbyr

 • En spennende mulighet i Faber Bygg.
 • Gode betingelser til riktig person.

Kontaktinformasjon:

Jan Arild Wathne

Administrerende direktør

974 11 121

jaw@faber.no

Kari Bjerk

Rekrutterer i Tribe

M: + 47 95 89 20 20

kari.bjerk@tribepeople.no

Søknadsfrist: 12.4.2019

Søknader behandles fortløpende.

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: