Vi søker festningsforvalter til Akershus festning

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (FB NFV) forvalter 14 historiske festningsverk slik at de fremstår som militære identitetsbærere og som attraktive arenaer for næringsvirksomhet, kultur og opplevelser. Et av våre mål er å skape nytt liv på historisk grunn i samarbeid med med militære og sivile leietakere. Festningene har årlig 2,6 millioner besøkende, og under mottoet "bruk er det beste vern", ivaretas anleggene slik at den kulturhistoriske kvaliteten sikres og synliggjøres.

FirmaForsvarsbygg nasjonale festningsverk
FylkeOslo
Søknadsfrist30.09.2014

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) skaper nytt liv på historisk grunn gjennom å forvalte en portefølje bestående av 14 festningsverk over hele landet. Akershus festning er et av disse festningsverkene. Porteføljen er inndelt i geografiske festningsdistrikt. Sønnefjelske festningsdistrikt er ett av to distrikter og omfatter Akershus (indre festning), Oscarsborg, Kongsvinger festning, Fredriksten festning og Fredrikstad festning - Gamlebyen.

Festningsforvalter er Forsvarsbyggs lokale representant og koordinerende kontaktpunkt mot leietakere, samarbeidspartnere, media og lokalsamfunn. Stillingen medfører personalansvar for en forvaltnings- og driftsorganisasjon. Festningsforvalter har ansvar for et bredt register av oppgaver knyttet til forvaltning, teknisk eiendomsdrift, leietakerservice, skjøtsel av store grøntområder / publikumsarealer, kulturminnevern, markeds- / samfunnskontakt og økonomistyring. Festningsforvalter vil også få et særskilt ansvar for forvaltning og videreutvikling av Akershus festning som kulturarena og rekreasjonsområde.

Som ansatt i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk blir du en del av et profesjonelt og moderne eiendomsmiljø med spisskompetanse på kulturminner og kulturarenautvikling.

Det gjøres oppmerksom på at porteføljeansvaret er p.t. under utredelse og kan på kort sikt komme til å bli utvidet.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Les også mer om nasjonale festningsverk på http://www.forsvarsbygg.no/festningene/

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av eiendomsvirksomhet på Akershus festning.
 • Videreutvikling av medarbeidere, organisasjon, systemer og prosedyrer for å imøtekomme brukernes krav til effektivitet, service og leveransekvalitet.
 • Økonomistyring, budsjettering og rapportering
 • Representasjons- og vertskapsoppgaver på vegne av festningen, i nært samarbeid med kommandanten / Akershus Kommandantskap.
 • Medie- og samfunnskontakt
 • Etablering av nettverk med sentrale samarbeidspartnere i Forsvarssektoren, Oslo kommune, lokale interesseorganisasjoner og private næringsaktører.
 • Informasjon, kundekontakt og strukturerte kundedialoger med leietakerne.
 • Samarbeide med KAM om lokal oppfølging av leieavtaler med militære leietakere.
 • Lede arbeidet med løpende revisjoner og oppfølging av helhetlig gjenomføringsplan (HGP) i samarbeid med distriktssjefen.
 • Lede arbeidet med løpende revisjoner og oppfølging av festningens kontordisponeringsplan, i samarbeid med Forsvarets ledelse og Forsvarsbygg Utleie.
 • Ivareta Forsvarsbyggs grunneierinteresser på Akershus i forhold til offentlige og private planer og planforslag, med faglig bistand fra rådgivningsseksjonen og eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.
 • Utarbeide årlige forslag til revisjoner av festningens forretningsplan herunder konkrete handlings- / tiltaksplaner.
 • Bidra til videreutvikling av festningen som arena for kultur, læring, opplevelser og rekreasjon.
 • Utleie av ledige arealer, utvikling av nye publikumstilbud i samarbeid med eller etter delegert fullmakt fra distriktssjefen.

Kvalifikasjoner

 • Teknisk, økonomisk eller eiendomsfaglig utdanning på master- / hovedfagsnivå. Alternativt 3-årig høyskoleutdanning (bachelor) i tekniske eller økonomiske fag kombinert med relevant tilleggsutdanning og lang erfaring.
 • Flere års erfaring fra stillinger med selvstendig forvaltningsansvar for store og komplekse eiendommer - gjerne offentlige bygg / samfunns- eller kulturbygg, med gode, dokumenterte resultater.
 • Solid ledererfaring fra forvaltnings- og driftsorganisasjoner
 • Erfaring fra plan- og strategiprosesser, gjerne fra offentlig sektor eller fra offentlig - privat samarbeid.
 • Prosjektledererfaring fra bygg- eller eiendomsbransjen er ønskelig
 • Kandidater til stillingen må kunne sikkerhetsklareres

Utdanning

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Høyskole/universitet,Diplom / Bachelorgrad

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • God relasjonsbygger, tillitsskapende evner og overbevisningskraft
 • Trygg og tydelig leder
 • Helhetsforståelse, selvstendighet, evne til å planlegge og prioritere
 • Forståelse for samfunnsmessige og kulturelle verdier
 • Meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364) i.h.t. Statens regulativ
 • En utfordrende og selvstendig stilling med stor kontaktflate og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordninger og gunstige boliglånbetingelser
 • Godt arbeidsmiljø
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo

Søk stillingen her

Spørsmål om stillingen?

Thorbjørn Holth

Distriktssjef

Telefon

917 10 000

Vis flere stillinger: