Vi søker etter yngre ingeniørgeolog med anleggserfaring

Geovita ble etablert i 1991 for å arbeide med geoteknikk og ingeniørgeologi knyttet til komplekse samferdselsesprosjekter i det sentrale Østlandsområdet. Geovita er en del av Aas-Jakobsen – ViaNova nettverket. Dette gir muligheter for faglige utfordringer på alle nivåer og gode utviklingsmuligheter.

FirmaGeovita
FylkeOslo
Søknadsfrist01.06.2018

Geovita prosjekterer tunnel og berganlegg for samferdsel og bygg. For tiden er vi blant annet engasjert i E16 Sandvika - Wøyen, E6 Helgeland Nord, E18 i Bærum, E6 Manglerudprosjektet, IC parsellene Nykirke - Barkåker og Venjar – Sørli, samt en rekke andre større og mindre prosjekter.

Geovita søker yngre ingeniørgeolog som ønsker å arbeide med tunneler og berganlegg i tett samarbeide med firmaene i nettverket. Samlet utgjør dette miljøet et bredt og relativt stort tunnelnettverk der Geovita har ansvaret for ingeniørgeologi og hydrogeologi. I samarbeid med de andre firmaene jobber vi med anleggsteknikk, utarbeidelse av bekrivelser og oppfølging.

Du vil inngå i et team på 3 ingeniørgeologer som jobber tett sammen i Geovita, og sammen med andre i prosjektteamene. Du må derfor være omgjengelig, ha godt humør og like tett teamarbeid. Arbeidsformen vår krever at du er selvstendig og at du tør å ta initiativ og handle når det er nødvendig.

Som medarbeider hos oss vil vi arbeide for at du får en god faglig utvikling. Dette oppnår vi primært ved at du får samarbeide med erfarne ingeniører i interessante tverrfaglige prosjekter, men vi benytter oss også av de muligheter som finnes innenfor kurs og etterutdanning.

Vi prøver å være aktive innenfor geomiljøet i Norge. Det betyr blant annet at vi oppfordrer og støtter våre medarbeidere til å delta i faglige fora som Norsk Geoteknisk Forening og Norsk Bergmekanikk Gruppe.

Ønskede kvalifikasjoner

Siv.ing./M.Sc. innen ingeniørgeologi berg med erfaring fra anleggsdrift, fortrinnsvis under jord. Interesse for bergteknisk prosjektering ved bruk av programvare som Phase 2, RocPlane og Novapoint tunnel, samt AutoCAD. Kommunisere flytende norsk muntlig og skriftlig.

Betingelser

Konkurransedyktig lønn. 6 ukers ferie. Gunstige forsikringsordninger.

Arbeidssted: Geovita har kontorer på Lysaker i kontorfellesskap med Aas-Jakobsen.

For ytterligere opplysninger og eventuell søknad ta kontakt med Knut Boge på telefon 22 51 31 83 / 906 78 284 eller på e-post: knut.boge@geovita.no.

Søknadsfrist: 01.06.2018

Vis flere stillinger: