Vi søker en medarbeider på fagområdet trafikksikkerhet

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen - Vegdirektoratet
FylkeOslo
Søknadsfrist09.11.2014

Trafikksikkerhet er høyt prioritert i Statens vegvesen, og ett av våre viktigste satsingsområder. Kunnskap om trafikkulykker er sentralt i dette arbeidet. Til dette trenger vi gode ulykkesdata, metoder, verktøy og analyser.

Vi er på jakt etter en engasjert, kunnskapsrik og selvstendig medarbeider til en utfordrende og spennende stilling på Trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet, Oslo. Vi søker etter en medarbeider med høyere teknisk utdanning og noen års erfaring fra relevante fagområder.

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • hovedansvaret for Statens vegvesens ulykkesdatabase STRAKS inkludert daglig drift og videreutvikling samt kontakt mot regionene, Politidirektoratet og Statistisk sentralbyrå
 • skaffe til veie ulykkesdata og svare på spørsmål fra media og andre eksterne
 • stille som norsk representant i internasjonale fora og bidra aktivt i arbeidet med datautveksling og metodeutvikling mot blant annet EU og OECD
 • gjennomføre større og mindre ulykkesanalyser og utarbeide ulike rapporter
 • delta i utviklingen av metoder og verktøy til bruk i trafikksikkerhetsarbeidet

Kvalifikasjonskrav

Du må ha utdanning fra universitet eller høgskole fra relevante ingeniør-, tekniske eller samfunnsvitenskapelige fag, gjerne på masternivå. Det kreves i tillegg noen års erfaring fra aktuelle fagfelt, gjerne innen veg og trafikk, eller arbeid med data, tall og statistikk. Personlig egnethet og sterk faglig interesse for trafikksikkerhet vil bli vektlagt. I tillegg krever vi god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi legger vekt på

 • evne til å ta initiativ og ansvar samt jobbe selvstendig
 • evne og engasjement til å bearbeide og analysere data
 • evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • evne til overordnet analyse og vurderinger
 • gode samarbeidsevner og godt humør

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale i henhold til etatens lønnspolitikk
 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • gode utviklingsmuligheter i en stor, landsdekkende organisasjon med internasjonalt engasjement
 • erfaringsbasert masterprogram i samarbeid med universitet og høgskoler
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge
 • mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger

Kontaktperson/vil du vite mer om stillingene kan du kontakte:

avdelingsdirektør Guro Ranes, mobilnr. 91859219

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb - ledige stillinger i Vegdirektoratet eller søk her


Vis flere stillinger: