Vi søker byggeleder for utbygging Rv. 9 Setesdal

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region sør
FylkeAust-Agder
StedEvje / Valle
Søknadsfrist12.10.2014

Prosjekt Setesdal Drift, Vedlikehold og Utbygging har ansvaret for utbyggingen av riksveg 9, andre mindre investeringsprosjekt og drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i Setesdalsområdet.

Utbygging av riksveg 9 i Setesdal omfatter 9 delprosjekt. Det har en totalkostnad på 700-800 millioner kroner som etter planen skal bygges ut i løpet av NTP-perioden 2014-2023.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en byggeleder som forstår mekanismene og kan løse utfordringene i et byggeprosjekt. Du får teknisk og økonomisk hovedansvar for gjennomføringen og evalueringen av en entreprisekontrakt i prosjektet. God faglig tyngde fra byggeledelse er en forutsetning, men det er like viktig at du kan håndtere både grunneiere, konsulenter og entreprenører på en god måte.

Du skal

  • lede byggeforberedelsene, styre utarbeidelsen av byggeplaner og konkurransegrunnlag.
  • lede utbyggingen
  • ivareta byggeledelse av entreprisekontrakter herunder HMS arbeid, framdrift og rapportering.
  • teknisk og økonomisk oppfølging av byggekontrakter
  • ha kontakt med og følge opp entreprenører og andre leverandører

Kontorsted er for tiden Setesdal trafikkstasjon, eventuelt Valle vegstasjon.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Kanskje har du allerede vært leder for et stort bygg- eller anleggsprosjekt, men også annen erfaring fra tilsvarende prosjekter kan være relevant kompetanse.

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Vi ser etter en utadvendt og initiativrik person med gode samarbeidsegenskaper.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • egne lederutviklingsprogram (på lederstillinger)
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stilling kan fås ved henvendelse til prosjektleder Sigurd Wiberg på telefon 95242930.

Søk stillingen her

Vis flere stillinger: