Direktør for produktledelse og forretningsutvikling i Infratek Sikkerhet, Roy Tuhus, mener det er et problem at tilliten mellom kunde og selger er blitt for stor i byggevarehandelen.

– Vi ser tyver ta med seg snøfresere ut fra byggevarebutikker

Et problem at ansatte og proffkunder blir for gode kompiser, mener både svinnekspert og Hovedorganisasjonen Virke.

– Vi ser tyver forsvinne med både en, to og tre snøfresere og annet dyrt elektrisk verktøy fra byggevareforhandlere uten at de stoppes. Hvordan de klarer det, kan man lure på, sier nordisk direktør for produktledelse og forretningsutvikling i Infratek Sikkerhet, Roy Tuhus til Byggeindustrien.

Onsdag presenterte han tall fra en stor svinn-undersøkelse Infratek har gjennomført blant totalt 571 butikker og kjeder i Norden. Til sammen representerer de spurte 11.632 utsalgssteder.

Undersøkelsen viser at det fra juli 2013 til juni 2014 forsvant dvarer for totalt 5,6 milliarder kroner fra den norske detaljhandelen.

Det er en reduksjon på 130 millioner kroner fra samme periode året før.

Dyre varer forsvinner

For byggevarehandelen og møbelhandelen, som er plassert i samme kategori i undersøkelsen, var svinnet isolert sett på 1,36 prosent av den totale omsetningen i de to næringene. Det er noe høyere enn for detaljhandelen samlet (1,3 prosent).

Svinneksperten mener byggevarehandelen generelt sett henger etter andre bransjer på sikring av varer.

– Sammenlignet med for eksempel dagligvarebransjen, som har gjort veldig mye, så er det store variasjoner mellom kjedene og varehusene, sier Tuhus som mener «slack» på rutiner og mangel på bevisstgjøring skiller byggevarehandelen fra andre bransjer.

– Noen har tatt tak i det, mens mange andre ikke har forstått alvoret. Dette er en bransje mange dyre varer, slik at hvert enkelt tyveri i byggevarebutikker ofte er høyere i sum enn det man ser i for eksempel tekstilbransjen, sier Roy Tuhus.

- Kompiser som spiser pølser sammen på fredager

Han trekker frem byggevarehus som lar proffavdelinger stå åpne og ubemannet på kveldstid og håndverkere som får nøkler og låser seg inn på egenhånd som noen av skrekkeksemplene på manglende svinn-bevissthet i byggevarebransjen.

– Man har rett og slett litt for stor tillit til folk, hevder Tuhus.

I Hovedorganisasjonen Virke kjenner de seg igjen i tillitsbeskrivelsen mellom kunde og selger i byggevarehandelen. De mener det er en utfordring for byggevarekjedene at de profesjonelle grensene viskes ut mellom kunde og ansatt.

- De proffe kjøperne er blitt kompiser med gutta i butikken. De er innom hver dag, spiser pølser sammen på fredagene og regnes nesten som kollegaer. Det har gitt mange proffe håndverkere stor tillit og større anledning til å ta med seg litt mer ut enn hva de listefører, sier sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke til Byggeindustrien.

Men han mener likevel byggevarehandelen har gjort mye riktig de siste årene.

– Hadde du spurt meg for seks år siden, ville jeg sagt at det var manglende bevissthet rundt sikring. Men etter at Løvenskiold handel tok en del grep i 2004, har vi sett flere andre har fulgt etter. Mange er blitt bedre, mener Bjerke.

Organiserte kriminelle

Til tross for at det totale svinnet i norsk detaljhandel har gått ned det siste året, svarer 30 prosent av de spurte at de har opplevd en økning av organisert kriminalitet. Det er en økning på fem prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi ser at en del av den organiserte kriminaliteten går til denne delen av bransjen. Det har nok en sammenheng med at hele byggenæringen har hatt et økende innslag av organiserte kriminelle aktører. Det henger også sammen med varetypene byggevarehandelen selger og at flere av varehusene opererer med egne proffavdelinger for håndverkere, sier Tuhus.

Butikktyveri vanligst

Begrepet svinn er sammensatt og består av tyveri og svindel utført av kunder eller ansatte, samt administrative feil. Butikktyver står for 53 prosent av det norske svinnet, mens uærlige butikkansatte sto for 29 prosent av tapene. De siste 19 prosentene skriver seg til administrative feil som feilmerking, feilprising og svikt i varemottak.