Vi reiser mer i jobben

Sammenliknet med samme periode i fjor har tallet på yrkesreiser steget med nesten en tredjedel, viser tall fra SSB.

Vi foretok i alt 5,7 millioner reiser. Det gir 2,5 reiser per person for de som reiste, og 1,6 reiser per person for alle. Tallet på reiser økte med 6 prosent i forhold til 2. kvartal 2006.

Flere yrkesreiser
Litt i underkant av hver fjerde reise foretas i yrkessammenheng. Tallet på yrkesreiser økte med 29 prosent sammenliknet med 2. kvartal 2006, mens antall feriereiser var om lag uendret. Overnattingsstatistikken for hoteller viser at i samme periode har antall yrkesovernattinger økt med 10 prosent.

Uendret antall overnattinger
Vi overnattet i alt 24,1 millioner ganger i 2. kvartal 2007 på reisene våre. Dette er en nedgang på 0,7 prosent. Antall overnattinger på yrkesreiser økte, mens ferieovernattingene gikk ned.

Høyere forbruk
Forbruket på reisene var på 24,9 milliarder kroner i 2. kvartal 2007, en vekst på 2 prosent sammenliknet med 2. kvartal 2006. Forbruket per reise var i gjennomsnitt 4 300 kroner.

Sverige mest populært
Ikke uventet er Sverige det mest vanlige landet å reise til, med 423 000 reiser. Dette er 23 prosent av alle utenlandsreiser. Danmark kommer på annen plass med 286 000 reiser, mens Spania er på tredjeplass med 187 000 reiser.