Vi må ta vare på kompetansen

Byggenæringen kom seg gjennom oljekrisen på en god måte. På Vestlandet fikk man merke nedgangen på kroppen - både innen bolig og næringsbygg - men næringen i resten av landet ble i overraskende liten grad svekket. Når det gjelder tilgangen på dyktige ansatte kom på mange måter næringen styrket ut av denne perioden - ettersom mange søkte seg bort fra olje og gass og over til bygg og anlegg.

Nå er oljenæringen på full fart oppover igjen. I skrivende stund ligger prisen på et fat nordsjøolje på rundt 74 dollar – og det snakkes mer om at prisene skal videre opp enn ned – i hvert fall på noe kortere sikt. Dette skyter selvsagt ny fart inn i denne næringen – og prosjekter som tidligere har ligget i skuffen kan bli plukket frem igjen, og nye investeringer vil bli gjennomført.

Rekrutteringen inn denne til næringen er også på full fart opp igjen – etter lengre tid med nedbemanninger og nedskaleringer. Det skal bli spennende å se den videre utviklingen, ettersom en kraftig oppgang innen olje og gass også vil påvirke byggenæringen. Det positive er at oljeveksten kan øke byggeaktiviteten – men det kan også påvirke rekrutteringen til bygg og anlegg. Tidligere hadde oljenæringen et lønnsnivå det var nærmest umulig for byggenæringen å matche.
Sannsynligvis er lønningene på et annet nivå nå – men med vedvarende høye oljepriser, vil nivået kunne presses oppover igjen, og da er det viktig at byggenæringen er på alerten.

Byggenæringen trenger i årene fremover både mange håndverkere og ingeniører. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank1 SR-Bank fortalte i forrige utgave av Byggeindustrien at han frykter en ny offshoreopptur kan føre til at folk fra bygg og anlegg kan forsvinne til oljenæringen. Om han skulle få rett, er dette meget uheldig. Vi går inn i en tid der byggenæringen ikke har råd til at tilgangen på kvalifisert personell går ned - spesielt ikke når man ser at antallet utenlandske arbeidere kan gå nedover.

Byggenæringen trenger alle de dyktige ansatte de kan få fatt i – og ikke minst er viktig å beholde de som allerede er inne. Forhåpentligvis vil vi ikke oppleve en ny tid der olje og gass i enkelte områder tar for seg det meste av dyktige ingeniører. Selv om oljenæringen er på vei oppover igjen, er vi inne i en ny tid. Derfor er det nå viktig at byggenæringen er frempå, at den viser frem alle mulighetene som finnes for de som ønsker seg hit – og ikke minst får frem at dette er en evighetsnæring – hvor dyktige mennesker alltid vil kunne ha spennende oppgaver å gå til. Byggenæringen er inne en positiv utvikling når det gjelder rekruttering av fagarbeidere og ingeniører – og denne trenden må fortsette.