Bjørn-Osvald Skandsen

Vi legger ikke røra for røra sin skyld

Hadde arkitektene vært i mot ventilasjon på 60-tallet kunne man forstått det. Nå vet vi mer om verdien den skaper for miljø og produktivitet.

Bjørn-Osvald Skandsen

Er utdannet sivilingeniør innen termodynamikk ved NTNU og har en MBA i markedsføring fra NHH. Han har jobbet med ventilasjon og industriell markedsføring siden 2000 i ulike selskaper, og er i dag administrerende direktør i Systemair AS. Han er med i hovedstyret til VVS-foreningen som er en ideell organisasjon for alle som jobber med ventilasjon og inneklima i bygg.

Enkelte arkitekter opplever nok tekniske føringer som et forstyrrende element i jakten på god arkitektur - både innendørs og utendørs. Det finnes mange eksempler på at det stokker seg når drømmen om noe innovativt og lekkert møter ingeniørens funksjonskrav. Rommet som settes av til de tekniske anleggene er stadig under press og det kan virke som noen ikke helt forstår hvorfor vi har tekniske anlegg i det hele tatt. Sist uke var det en artikkel om at kravene til ventilasjonen måtte senkes om vi skulle redde verden.

Vi skal til enhver tid tilstrebe å finne bedre og mer miljøvennlige løsninger for bygg i Norge. Det er vi nødt til når vi vet hvor ressurskrevende bygg er og vi som jobber med teknikken har opplagt en rolle. Løsningene må ha breddeappell om de skal ha noen reell påvirkning på miljøet. De må fungere for de typiske byggtypene og støttes av gode forretningsmodeller. Det på sin plass å reflektere over om dagens løsninger og regler er for omfattende, men spørsmålet er likevel om svaret er å senke kravene.

Man kan spørre seg hvorfor noen vil ventilasjonssystemet til livs. De koster penger og tar plass som ellers kunne skapt profitt for byggeieren, er det opplagte svaret. Men det blir for enkelt. Ventilasjon skaper verdi. Vi ventilerer bygg for å skape godt inneklima. Det handler om komfort, men også om helse og produktivitet. De færreste vil bestride sammenhengen mellom godt inneklima og godt læringsmiljø i skoler. De studier som er gjort bekrefter i hvert fall dette. Godt inneklima er selvfølgelig også en viktig kvalitet i ethvert moderne kontorbygg. Også her er sammenhengen mellom godt inneklima, komfort og produktivitet godt dokumentert.

Heldigvis har vi regler for hvordan bygg skal bygges. Det er krav til et minimum av luftutbytte i kontorer og skoler. En senkning av kravene til inneklima i skoler virker ikke å være nært forestående. Tvert imot, og på høy tid vil noen mene, pågår det en oppgradering av skoler over hele landet. Det ville være en dårlig idé å senke kravene og jeg mistenker heller ikke at arkitektene som gruppe mener det, selv om enkelte ytringer kan tolkes sånn.

Så hva med miljøet da? Vi må bremse. Vi må bygge mindre. Ikke dårligere, men mindre. Som kjent er det mest miljøvennlige arealet det vi ikke bygger. Vi må lage gode plasseffektive bygg, gjerne med resirkulerte og gjenbrukte materialer, og med gode tekniske anlegg som lar seg styre etter behovet. Det vil si mer teknikk og mer intelligens enn vi har brukt så langt. Det er teknikken som bruker energi når bygget står ferdig og det er også den som regulerer at den brukes når den trengs - og kun da. Dessverre er mangelfulle tekniske løsninger på klagetoppen blant leietakere, det er et etterslep i den norske bygningsmassen på dette området. (Nei, inneklimaet var ikke bedre før by the way, selv om det er noe man hører fra tid til annen. Velg deg en tidsepoke tilbake i historien og en valgfri vinterdag og forestill deg inneklimaet da. Var det mindre trekkfullt? Varmere? Lysere? Mindre sopp og fuktighet rundt vinduene? Lukt?).

Det er helt avgjørende å kunne styre teknikken og gjenvinne energien for å oppnå energibesparinger i alle årene bygget er i bruk. Det er smart å forenkle så langt det går, men ikke mer. Å regulere inneklimaet ved hjelp av vinduer er energisløsing. Resultatet er også lite tilfredsstillende, med manglende kontroll på både temperatur og luftkvalitet. Muligheten for filtrering av luften forsvinner, og man åpner opp for både forurensningskilder og støykilder på utsiden av bygget. Moderne, energieffektiv balansert ventilasjon er en kostnadseffektiv løsning på disse problemene, og forklarer hvorfor den er foretrukket over store deler av verdenen.

Jeg tror arkitekter og ingeniører gjør lurt i å anerkjenne hverandres fag og iver etter å skape miljømessig bedre løsninger. Jeg kan ikke mye om arkitektur, men har noen tanker om energi og inneklima. Vi er en hel bransje som jobber for å finne bedre tekniske løsninger hver dag. Vi tror ikke at godt inneklima er en hype som vil gå over. Våre produkter oppfyller en nødvendig funksjon i bygget og skaper verdi. Vi legger ikke røra for røra sin skyld.