Vi får håpe Jensen og Sanner lytter til rådene

Sjelden har boligprisutviklingen vært gjenstand for så mye oppmerksomhet som det vi har sett de siste månedene. Utviklingen i boligmarkedet har i høyeste grad også fått politikerne på banen. Finansminister Siv Jensen vurderer nå endringer i utlånspraksisen - og som et ledd i dette arbeidet møtte hun og Jan Tore Sanner mandag en rekke ulike aktører tilknyttet boligmarkedet.

Målet var selvsagt å skaffe seg mest mulig kunnskap og bakgrunnsinformasjon før Jensen kommer med sin beslutning. Tidligere i høst sendte Finanstilsynet over sin anbefaling til Finansdepartementet, hvor de blant annet kommer med en anbefaling om en mer restriktiv utlånspraksis fra norske banker for å stagge den voldsomme boligprisveksten. Dette er råd langt i fra alle er enige i.

Hovedårsaken til at dette er et såpass vanskelig tema om dagen er det sterkt differensierte markedet vi ser i dag. Boligprisene har hatt en eksplosiv vekst i Oslo samt en høy vekst for landet sett under ett. Men det er relativt store variasjoner om vi ser på de ulike delene av landet. Nettopp derfor er det vanskelig å sette inn prisregulerende tiltak som ikke vil få uheldige konsekvenser andre steder enn hva kanskje hovedmålet var ment å påvirke.

Finanstilsynets bekymring er selvsagt den kraftige prisveksten i hovedstaden, og hvordan dette påvirker markedet og da gjeldsgraden. De mener den beste medisinen er å stramme inn på bankenes utlånspraksis. Dette er det imidlertid stor uenighet om. De fleste i byggenæringen mener dette er feil medisin, et synspunkt det ikke er vanskelig å være enig i. Hovedproblemet i Oslo er selvsagt ikke at mange ønsker et sted å bo - det understreker bare den store tiltrekningskraften Oslo har. Løsningen er derfor ikke å stramme inn på muligheten for folk å skaffe seg eget bosted i byen, man må heller jobbe for å utvide tilbudssiden.

Dette ble også hovedbudskapet for de fleste partene i næringen som deltok på møtet. Man må øke antall boenheter som kan pumpes ut i markedet – og man må jobbe for å utvikle riktig type boliger. Dette er noe man også jobber med, men som det har vist seg vanskelig å få til raskt nok i praksis. Her har selvsagt også Oslo kommune en viktig oppgave, foran seg. Byrådsleder Raymond Johansen var selv med på møtet, og pekte på at mye alt er blitt gjort, men dette arbeidet må fortsette med enda kraftigere innsatsfaktorer.

Nå gjenstår det å se om Jensen og Sanner hører på rådene de fikk fra byggenæringen - eller om det er Finanstilsynets linje som blir vektlagt mest tyngde. Vi frykter en innstramming av utlånsreglene vil kunne føre til meget uheldige virkninger i store deler av markedet - og håper man heller vil jobbe for å utvikle tilbudssiden - noe som vil være det beste både for markedet og boligkjøperne - over hele landet.