Vi er mer fornøyd med offentlige tjenester

Vi er mer fornøyd med offentlige tjenester i år enn i fjor, ifølge en undersøkelse. Mest tilfreds er folk med fastlegen sin og minst tilfreds med servicen ved Vegvesenets trafikkstasjoner.

Det viser Norsk Kundebarometer, som er et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI.

Kundebarometeret har målt brukernes tilfredshet med seks utvalgte offentlige tjenester: Ligningskontorene (Skatteetaten), fastlegen, renovasjon, Lånekassen, Nav og Vegvesenets trafikkstasjoner.

Målingen viser økt tilfredshet med alle seks. Størst økning er det for utskjelte Nav, som øker med 8,5 prosentpoeng til 58,5 prosent.

Fastlegene er også blitt mer populære. 82,3 prosent av de spurte er tilfreds med fastlegen sin, mot 74,4 prosent i fjor.