Vi bygger fremtidens vegsystem i Harstadområdet og trenger nå flere kontrollingeniører til byggefasen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region nord
FylkeTroms
StedHarstad
Søknadsfrist14.04.2015

Prosjektene Harstadpakken og Bjarkøyforbindelsene er to av Statens vegvesens store byggeprosjekter, og skal sørge for at vegsystemet i Harstadområdet er tilpasset fremtidens trafikkmønster.

Harstadpakken: I Harstad omfatter prosjektet gang- og sykkelveger, flere nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenfor sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken. For mer informasjon, se: http://www.vegvesen.no/Riksveg/harstadpakken

Bjarkøyforbindelsene: På øyene Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy utenfor Harstad skal det anlegges vegforbindelser mellom øyene som skal erstatte dagens fergeforbindelser. Vegforbindelsene omfatter en undersjøisk tunnel mellom Grytøy og Bjarkøy samt sjøfyllinger og bruer mellom Grytøy og Sandsøy. For mer informasjon, se: http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/bjarkoyforbindelsene

Til Harstadpakken, søker vi nå dyktige kontrollingeniører som kan bistå våre byggeledere.

Som kontrollingeniør er dine sentrale arbeidsoppgaver:

 • Å kontrollere og følge opp kontraktsarbeider med fokus på teknisk kvalitet, SHA, mengdekontroll og målebrev
 • Utarbeide kontrollplaner
 • Gjennomgå og kontrollere måledata
 • Medvirke i utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Medvirke i byggemøter
 • Medvirke i å utarbeide av K-HMS planer
 • Rapportere/føre dagbok
 • Legge kontrollresultater inn i KVALINK
 • Dak, kartlesing
 • Kontroll av stikningsdata

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Hvis du har omfattende og relevant erfaring fra aktuelle fagområder og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Som kontrollingeniør er det nødvendig med kompetanse innen bygging av veg og/eller VA-anlegg, betongkonstruksjoner og grøntanlegg. Det vil vektlegges at du har relevant erfaring innen arbeidsfeltene. Stillingen krever førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Egne lederutviklingsprogram (på lederstillinger)
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til Hans-Arne Haugland på tlf. 900 93 112 eller e- post hans-arne.haugland@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk stilling

Vis flere stillinger: